Sperring kommunalt areal Laueveien/ Ørretveien

Styret i Holum Skog Velforening har mottatt følgende mail fra Nittedal kommune den 27-06-2017:

Holum Skog Velforening

Kommunen som grunneier har vært på befaring på kommunens eiendom i området øst for Harrveien 9, 11, 13, 15 og 17 samt Ørretveien 14 og 16 i forbindelse med søknader om felling av trær.

Flere steder møtte vi på store hauger med hageavfall. Vi har lagt ved bilde av et par av haugene samt et kart som viser ca. plassering.

Det er sannsynlig at avfallet kommer fra beboerne i området og vi ber vellet om å kontakte samtlige beboere i vellet og formidle at hageavfall skal leveres til godkjent mottak.

Dumping av hageavfall er ikke tillatt og må opphøre. Samtidig ber vi vellet iverksette tiltak for å få ryddet/fjernet hageavfallet på de plassene som er merket på kartet.

Vi ber om tilbakemelding på ovenstående.

Nittedal kommune som grunneier har besluttet å etablere sperring på det kommunale arealet som ligger i krysset Lauveveien/Ørretveien. Tiltaket vil bli utført i løpet av denne uken.

Dette til orientering.

Hageavfall diverse steder Harrveien

Hageavfall Harrveien2

Hageavfall Harrveien