Møte med bl.a Naturvernforbundet vedrørende skytebane i Gjelleråsmarka tirsdag 21. november kl 18:00 på Grendehuset

GMV

Den 21/11 kl 18-20 blir det ett felles møte mellom Naturvernforbundet, Lillomarkas Venner, Holum Skog Velforening, OOF og Gjelleråsmarkas Venner.

Møtet finner sted på Holum Skog vel og Skillebekk vel sitt grendehus.

Tema: Protestskriv og innsigelse mot bygging av skytebane i Gjelleråsmarka.

Møt opp og kjemp for marka deres!

Med hilsen Styret