Fellesmøte 4. desember kl 18:00 på Grendehuset

Mandag 4. desember kl 18:00 er det møte på grendehuset. På møtet kommer Lisbeth Baklid, Arealplanlegger fra Vindveggen Arkitekter (for utbygger) og Tore Syvert Haga, Avdelingsarkitekt, plan- og bygningsavdelingen Teknisk Sektor Skedsmo kommune.

Styret har takket ja til et møte med plankonsulent Lisbeth Baklid (på oppdrag fra Prosjektgruppen Lahaug Skytebane) etter henvendelse. Her står det bl.a å lese:

«Det vil selvfølgelig være ulike meninger om hva som er riktig og

>> viktig i forhold til å planlegge for et skytebaneanlegg i nærheten

>> til, og delvis innenfor, marka. Jeg tror likevel det være lurt for

>> alle parter at vi treffes og presenterer foreløpige planer og

>> samtidig får høre hvordan dere ser på situasjonen og hva dere kunne

>> tenke dere i forhold til tilrettelegging for brukere av

> Gjelleråsmarka.»

Styret i Holum Skog Vel er i mot utbyggingen på Lahaugmoen og jobber for å få dette stoppet, men vi anser det allikevel nyttig å høre hva utbygger planlegger. Vi oppfordrer  alle til å komme på møtet. Det vil være mulighet til å stille spørsmål til utbygger og Skedsmo kommune.

Det opplyses samtidig at styret har etterlyst initiativ fra Skedsmo kommune jf. Fylkesmannens vedtaktsbrev.

Stopp skytebane på Lahaugmoen