Årsmøte 2018

MøteHolum Skog Velforening avholder årsmøte den 09.04.2018 kl 19:30 på grendehuset.

Sett av kvelden allerede nå!

Sakspapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden senest den 26.03.2018.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være meldt innen den 12.03.2018 til styret. (kan sendes til; styret@holumskogvelforening.no)

Innkalling vil også bli levert i postkassen