Innkalling til ordinær generalforsamling 2018

Som tidligere varslet i utdelt skriv samt her på hjemmesiden , vil det bli avholdt ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening mandag 9. april kl. 19:30.  Møtet holdes i Holum Skog Grendehus. Klikk på nedenfor nevnte linker for sakspapirene til generalforsamling:

Innkalling og agenda 2018

Årsberetning 2017

Regnskap 2017 og budsjettforslag 2018 for HSV, pr. 31.12.2017

Revisjonsberetning for 2017

Årsrberetning 2017 – HSG

budsjett HSG 2018

Balanse pr 311217 HSG

Resultat pr 311217 HSG

Solstua Barnehage AS – årsberetning 2017

Årsregnskap 2017 Solstua Barnehage AS

Vedlegg 1 – forslag lekepark

Vedlegg 1.1. Forslag til generalforsamling 9

Vedlegg 2 – forslag facebook

Vedlegg 3 – Valg 2018