Informasjon fra styret vedrørende moské på Holum Skog

Styret har i dag purret Nittedal kommune på grunn av manglende tilbakemelding på vårt brev sendt den 24.10.2018 (saknr 18/04406-1 Moské på Holum Skog)

Vi har samtidig meldt saken inn som innbyggerspørsmål i kommunestyret og ber  om at den blir behandlet i møte den 17.12.2018

 

Styret