Tilbakemelding – aktivitet i Stamveien 7 Holum Skog

Styret har i dag mottatt tilbakemelding fra Nittedal kommune v/planavd. vedrørende vårt brev av 24.10.2018 om moské i Holum Skog (etter flere purringer).

Nittedal kommune har pr dd ikke mottatt søknad om tiltak på eiendommen.

Kommunen er i dialog med eieren om hvilke planer de har for eiendommen, for å få klarhet i tiltakets omfang og prosessen videre.

Brevet kan i sin helhet leses her:

Tilbakemelding – aktivitet i Stamveien 7 Holum Skog[2458]

Styret vil ha en tett oppfølging av saken videre opp mot kommunen.