Info vedr. aktivitet i Stamveien 7

Torsdag den 10.01.2019 var det arrangement i Stamveien 7. Det ble sett mange biler i området. Parkeringsplassene innerst i Stamveien var fylt opp med biler. Det ble antatt at bygningen var tatt i bruk av trossamfunnet Kawther-Al-nabi, og kommunen ble varslet ved ordfører Hilde Nysten Thorkildsen. Det er ikke greit for kommunen at eiendommen er tatt i bruk. Det er ikke mottatt søknad om bruksendring.

Styret v/Mariann har mottatt tilbakemelding fra kommunen hvor det opplyses at de vil prioritere vår henvendelse og følge opp med å be om redegjørelse ifht informasjon om at bygget er tatt i bruk med informasjon om søknadsplikt etc.

Styret følger saken opp videre med Nittedal kommune.