Årsmøte 2020Holum Skog Velforening avholder årsmøte mandag 20. april 2020 kl 19:30 på grendehuset.

Sett av kvelden allerede nå!

Sakspapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden senest den 06. april 2020.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være meldt innen den 23. mars 2020 til styret. (kan sendes til; styret@holumskogvelforening.no)

Innkalling også ved oppslag på postkassestativ