Ballbingen

Idrettsanleggene i Nittedal er stengt

Kriseledelsen i Nittedal kommune vedtok på fredag å stenge idrettsanleggene i kommunen.

– Idrettsanleggene har allerede vært stengt for organisert trening, men det har foregått uorganiserte aktiviteter ved noen av idrettsanleggene som ikke er i tråd med føringene om smittevern som er gitt av sentrale myndigheter. For beskytte våre innbyggere mot å bli utsatt for smittefare, velger vi å stenge idrettsanleggene nå, sier fungerende ordfører Inge Solli.

Stengingen gjelder alle typer anlegg.

De sentrale føringene sier at man ikke skal være mer enn fem personer i nærheten av hverandre, og holde god avstand. Dette har vist seg vanskelig å overholde.

–Politiet har også sett at det har vært aktiviteter på idrettsanleggene som ikke er i tråd med retningslinjene, og ungdom har også i noen tilfeller blitt vist bort fra idrettsanleggene. Jeg har vært i kontakt med politiet om dette i dag, og de omtaler stengningen av idrettsanleggene som en fornuftig avgjørelse. Mange av våre nabokommuner har dessuten allerede stengt sine idrettsanlegg, sier Solli.

Tilbakemeldingene fra idrettslagene er at det har vært vanskelig å overholde retningslinjene. Ordføreren er opptatt av at alle innbyggere, unge som eldre, tar forholdsregler og følger råd og retningslinjer fra helsemyndighetene.

-Jeg oppfordrer alle til å følge retningslinjene som er gitt fra sentralt hold i disse dager. Det er utfordrende for oss alle, men det er viktig at vi står sammen i dette for at tiltakene som er satt i verk skal ha den ønskede effekten. Med vennlig hilsen
Fredrik Glans
Enhetsleder kultur

Nittedal kommune