Julegrantenning 29. november kl 16:00

I år blir det dessverre ingen arrangement i forbindelse med julegrantenning ved grendehuset. Dette på grunn av Covid-19.

Styret beklager, og håper vi kan gjenoppta tradisjonen med tenning av julegrana for alle beboere på Holum Skog og Skillebekk neste år.

Vi vil allikevel tenne lysene på treet kl 16:00. Hvis noen vil møte opp med fakler og sang (for å holde på tradisjoner) er dette bare hyggelig, men vi ber om at det holdes avstand slik at vi ikke bryter forskriftene til Nittedal kommune.

Styret