Fare for vanskelige kjøreforhold

Nå er det meldt om mye snø og utfordrende kjøreforhold.

Vår måketjeneste er klar og vil gjøre sitt for å gi oss gode kjøreforhold. Men, vær tålmodig og kjør forsiktig!

Til info så vil det ikke være mulig å bruke fres ved våt og kram snø, da vil fresen bare pakke seg. Dette skyldes at de ikke kan kjøre full fart på fresen og blåes snøen lagt til skogs. Da må det ploges, og noen vil oppleve å få snøkant i oppkjørselen. Denne må man dessverre flytte på selv.

Minner om at snørydding må legges på egen tomt og ikke ut i veien.

Skulle det være noe, tak kontakt med oss på styret@holumskogvelforening.no