Skytebane på Lahaug

Skytebane på Lahaug (Lahaugmoen) er fortsatt ikke lagt på is. Styret har i dag sendt «Innspill til planprogram for skytebane på Lahaug» til Lillestrøm kommune og Statsforvalteren i Oslo og Akershus (vedlagt).

Vi har mottatt «Høring av forslag til langsiktig arealstrategi og planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2034 – Lillestrøm kommune» og «Invitasjon til digital workshop tirsdag 11. mai – Langsiktig arealutvikling i Lillestrøm kommune». Vi har takket ja til invitasjonen og vil delta.