Generalforsamling/ årsmøte 2022

Holum Skog Velforening avholder generalforsamling mandag 4. april 2022 kl 19:30 på/ ved grendehuset.

Sakspapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden senest den 21. mars 2022.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være meldt innen den 7. mars 2022 til styret. (kan sendes til; styret@holumskogvelforening.no)

Styret vil forholde seg til de nasjonale og kommunale smitteverntiltak som til en hver tid er gjeldende.

Innkalling også ved oppslag på postkassestativ.

Sett av kvelden allerede nå!

Styret.