Dokumenter årsmøte 2022

Som tidligere varslet vil det holdes ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening.

mandag 4. april 2022 kl 19:30 på Grendehuset (Solstua barnehage), Morteveien 30

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og fra styret. 

Årsmøtedokumentene finner du nedenfor:

Årsberetning og årsregnskap for Grendehuset er under behandling og vil bli publisert så snart de er godkjent av styret for Grendehuset.

Styret