Dokumenter til generalforsamling 2022 – Grendehuset

Styret i Grendehuset informerer om at årsregnskap 2021 og budsjett for 2022 ikke er endelig vedtatt i styret. Det samme gjelder årsberetning.

Styret i Holum Skog Velforening mener allikevel at dette er dokumenter som skal fremlegges til informasjon på vår generalforsamling/ årsmøte.

Styret