Archive by Author | Mariann Våge

Generalforsamling/ årsmøte 2022

Holum Skog Velforening avholder generalforsamling mandag 4. april 2022 kl 19:30 på/ ved grendehuset.

Sakspapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden senest den 21. mars 2022.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være meldt innen den 7. mars 2022 til styret. (kan sendes til; styret@holumskogvelforening.no)

Styret vil forholde seg til de nasjonale og kommunale smitteverntiltak som til en hver tid er gjeldende.

Innkalling også ved oppslag på postkassestativ.

Sett av kvelden allerede nå!

Styret.

Vintervedlikehold for våre veier

Nå nærmer det seg på nytt vinter og ny brøytesesong. For å få til et best mulig resultat og minst mulig irritasjon/skader, vil vi minne om:

–      det skal være ryddet min. 30 cm fra asfaltkanten mot eiendom og 3,2 m rett opp.

–      det skal ikke parkeres på snuplass/snuhammer!

–      snø fra egen eiendom skal ikke måkes ut i veien.

–      påse at det ikke er noe til hinder for brøytingen.

Brudd på dette kan medføre at veien ikke blir brøytet og at man kan bli stilt erstatningsansvarlig ved manglende etterlevelse av reglene.

Snuplass/snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at nødetat(er), renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber om at dette respekteres.

I avtalen med Vei og Eiendom AS er det avtalt brøyting av våre tunveier når snødybden er min 5 cm , og ved kontinuerlig snøfall brøytes det min. 1 gang per døgn.

Brøytekart fremkommer under. Markerte veier omfattes av avtalen, resterende brøytes av Nittedal kommune.

Vår kontaktperson er Gunnar Thoresen. Spørsmål eller annen henvendelse vedrørende brøyting/ vintervedlikehold kan rettes til han på: mobil 415 35 801 eller på e-post styret@holumskogvelforening.no. Husk å oppgi navn, nummer og adresse.

Styret