Beboerforening

Eier av bolig på Holum Skog er forpliktet til medlemskap i Holum Skog Velforening. Medlemskapet skal til enhver tid følge eiendommen.

Holum Skog Velforening ved styret, skal ivareta felles interesser hva angår drift av fellesanlegg og arealer, og for øvrig ivareta alle forhold av felles økonomiske og trivselsmessig karakter.