Archives

Det er vår :)

Styret oppfordrer alle våre medlemmer til en «ikke organisert» dugnad på våre fellesarealer slik at vi får ryddet og gjort det pent i våre nærområder.

Det vil bli utplassert 2 stk. containere ved grendehuset mandag den 4. mai 2020 slik at vi kan få kastet hageavfall og søppel. Det er «ikke» tillatt å kaste farlig avfall i containerne. Det bes om at dette respekteres da slikt avfall vil medføre en stor ekstrakostnad for vellet (oss alle).

Containerne vil bli hentet på morgningen den 5. mai 2020

Dugnad – oppmøte på Grendehuset


Vårdugnad torsdag 9. mai 2019 kl. 18:00
Som vanlig arrangeres vårens dugnad i mai måned. Vi rydder søppel og gjør det pent på fellesområder og langs veier/ gangstier. Oppmøte ved Holum Skog Grendehus til en myk start med kaffe og kake. Vi deler oss i grupper og avtaler oppgaver/områder.
Dersom vi blir riktig mange, vil det være behov for å rense grøfter og sikre drenering av tunveiene.

Ta med hansker, rive og ev. andre hendige redskaper og godt humør og bli med på årets vårpuss!!
Vi bestiller to containere til dugnaden hvor den ene vil være reservert hageavfall.  Begge containere vil bli plassert ved grendehuset.

VIKTIG: Spesialavfall skal ikke kastes i noen av containerne!

Håper å se deg – Vel møtt!

Styret

Dugnad – oppmøte på Grendeshuset

Dugnad 8.jpfVårdugnad torsdag 3. mai 2018 kl. 18:00

Som vanlig arrangeres vårens dugnad i mai måned. Vi rydder søppel og gjør det pent på fellesområder og langs veier/ gangstier.

Oppmøte ved Holum Skog Grendehus til en myk start med kaffe og kake. Vi deler oss i grupper og avtaler oppgaver/områder.

Dersom vi blir riktig mange, vil det være behov for å rense grøfter og sikre drenering av tunveiene.

Ta med hansker, rive og ev. andre hendige redskaper og godt humør og bli med på årets vårpuss!!

Vi bestiller to containere til dugnaden hvor den ene vil være reservert hageavfall.  Begge containere vil bli plassert ved grendehuset. VIKTIG: Spesialavfall skal ikke kastes i noen av containerne!

Håper å se deg – Vel møtt!