Archives

Årsmøte 2020 (utsatt)

Det vil bli avholdt årsmøte mandag den 7. september 2020 kl 19:30 på Grendehuset.

Dokumentene til årsmøte er tidligere utlagt på hjemmesiden og du finner de enkelt med å bruke søkefunksjonen med søkeord «årsmøte»

Styret vil forholde seg til de nasjonale og kommunale smitteverntiltak som til en hver tid er gjeldende.

Sett av datoen allerede nå.

Styret

Spørsmål vedrørende faktura på vintervedlikehold

Det er slik at vi har private veier/tunveier på vårt område og all kostnad på disse må vi stå for selv.

Vår avtale om vintervedlikehold er en fastprisavtale med noen tillegg. Dette for at vi skal kunne ha en forutsigbar kostnad og en garanti for at veiene blir måkt/strødd. Avtalen blir indeksregulert hvert år.

Kostnaden blir delt på alle som bor på våre veier til kostpris.

Avtalen blir med jevne mellomrom satt ut på anbud. Vi vil neste gang igjen se på forskjellige løsninger.

Styret