Archives

Vedlikehold av trær og busker

Styret inviterer til åpent hus på Grendehuset 1. September klokken 19.00-21.00.

Vi har blitt kontaktet av flere beboere på Holum skog med spørsmål angående felling av trær og busker.

Det gror igjen flere steder, og det er viktig at vi vedlikeholder fellesarealene og veiene rundt oss.

Styret stiller seg derfor til disposisjon for spørsmål angående felling av trær/busker, og eventuelt andre spørsmål beboere måtte ha.

Fjerning av trær og busker på kommunens tomt bestemmer vi ikke over, så dette gjelder kun våre veier og fellesarealer.

Det vil bli en enkel servering, og vi håper så mange som mulig setter av tid til å ta en tur innom grendehuset.

Dette er også en fin måte til å slå av en prat med naboer og andre som bor her.

Fint om dere legger igjen en kommentar på innlegget på Facebook dersom dere kommer, dette så vi har en oversikt på ca. antall som ønsker å komme.

Styret ønsker dere velkommen!

Hilsen

Styret

Vintervedlikehold for våre veier

Nå nærmer det seg på nytt vinter og ny brøytesesong. For å få til et best mulig resultat og minst mulig irritasjon/skader, vil vi minne om:

–      det skal være ryddet min. 30 cm fra asfaltkanten mot eiendom og 3,2 m rett opp.

–      det skal ikke parkeres på snuplass/snuhammer!

–      snø fra egen eiendom skal ikke måkes ut i veien.

–      påse at det ikke er noe til hinder for brøytingen.

Brudd på dette kan medføre at veien ikke blir brøytet og at man kan bli stilt erstatningsansvarlig ved manglende etterlevelse av reglene.

Snuplass/snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at nødetat(er), renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber om at dette respekteres.

I avtalen med Vei og Eiendom AS er det avtalt brøyting av våre tunveier når snødybden er min 5 cm , og ved kontinuerlig snøfall brøytes det min. 1 gang per døgn.

Brøytekart fremkommer under. Markerte veier omfattes av avtalen, resterende brøytes av Nittedal kommune.

Vår kontaktperson er Gunnar Thoresen. Spørsmål eller annen henvendelse vedrørende brøyting/ vintervedlikehold kan rettes til han på: mobil 415 35 801 eller på e-post styret@holumskogvelforening.no. Husk å oppgi navn, nummer og adresse.

Styret

Vårdugnad 2021

Vårdugnad tirsdag 4. mai 2019 kl. 18:00

Som vanlig arrangeres vårens dugnad i mai måned. Vi rydder søppel og gjør det pent på fellesområder og langs veier/ gangstier.

På grunn av covid-19 kan vi ikke starte dugnaden med kaffe/ brus og kaker som tidligere, men det vil være representant(er) fra styret ved Holum Skog Grendehus fra kl 18:00-19:00. Det vil være utplassert 2 containere til bruk for lett blandet- og hageavfall.

VIKTIG: Spesialavfall skal ikke kastes i noen av containerne!

Utover å rydde/ plukke søppel vil det være behov for å rense grøfter og sikre drenering av tunveiene.

Containerne vil bli utplassert mandag 03.05. på ettermiddag/ kveld og vil bli hentet onsdags 05.05. på morgningen.

Håper mange vil være med å bidra til å gjøre det fint på våre fellesområder og tun.

God dugnad! 😊

Styret