Archives

17. mai 2020

I år blir det en annen 17. mai feiring enn tidligere år. Smittevernanbefalinger som er gitt av regjeringen anbefaler ikke store samlinger av mennesker i disse koronatider. Det blir derfor ikke noe arrangement i regi av Holumskogen skole.

Styret har besluttet at vi i år som tidligere år skal få besøk av Søndre Nittedal Veterankorps på morgningen 17. mai, men ikke så tidlig som vanlig 🙂
Søndre Nittedal Veterankorps vil gå rundt i vårt nærmiljø og spille små konserter fra ca kl 09:00. Vi vet ikke hvor, men håper alle vil nyte litt korpsmusikk og at dette vil bidra til å sette oss i nasjonaldags stemning.

17. mai komitéen og FAU på Holumskogen Skole vil bidra til god feststemning og opplyser at Veterankorpset og Søndre Nittedal skolekorps vil spille noen steder i vårt nærområde. De vet ikke når eller hvor, da det ikke er ønskelig med store samlinger av mennesker der hvor korpset er, men de oppfordrer alle til å nyte korpsmusikk fra husene sine, med norske flagg og hurra-rop!

Styret ønsker alle en annerledes, men trygg og flott 17. mai.

Dokumenter årsmøte 2020

Årsmøtedokumentene finner du nedenfor. Når de nasjonale og kommunale tiltakene trekkes tilbake, innkalles det til årsmøte med de frister som går fram av vedtektene.

Ballbingen

Idrettsanleggene i Nittedal er stengt

Kriseledelsen i Nittedal kommune vedtok på fredag å stenge idrettsanleggene i kommunen.

– Idrettsanleggene har allerede vært stengt for organisert trening, men det har foregått uorganiserte aktiviteter ved noen av idrettsanleggene som ikke er i tråd med føringene om smittevern som er gitt av sentrale myndigheter. For beskytte våre innbyggere mot å bli utsatt for smittefare, velger vi å stenge idrettsanleggene nå, sier fungerende ordfører Inge Solli.

Stengingen gjelder alle typer anlegg.

De sentrale føringene sier at man ikke skal være mer enn fem personer i nærheten av hverandre, og holde god avstand. Dette har vist seg vanskelig å overholde.

–Politiet har også sett at det har vært aktiviteter på idrettsanleggene som ikke er i tråd med retningslinjene, og ungdom har også i noen tilfeller blitt vist bort fra idrettsanleggene. Jeg har vært i kontakt med politiet om dette i dag, og de omtaler stengningen av idrettsanleggene som en fornuftig avgjørelse. Mange av våre nabokommuner har dessuten allerede stengt sine idrettsanlegg, sier Solli.

Tilbakemeldingene fra idrettslagene er at det har vært vanskelig å overholde retningslinjene. Ordføreren er opptatt av at alle innbyggere, unge som eldre, tar forholdsregler og følger råd og retningslinjer fra helsemyndighetene.

-Jeg oppfordrer alle til å følge retningslinjene som er gitt fra sentralt hold i disse dager. Det er utfordrende for oss alle, men det er viktig at vi står sammen i dette for at tiltakene som er satt i verk skal ha den ønskede effekten. Med vennlig hilsen
Fredrik Glans
Enhetsleder kultur

Nittedal kommune