Archives

Brøytesesongen 2019/2020

Nå nærmer det seg på nytt vinter og ny brøytesesong. For å få til et best mulig resultat og minst mulig irritasjon/skader, vil vi minne om:

–      det skal være ryddet min. 30 cm fra asfaltkanten mot eiendom og 3,2 m rett opp.

–      det skal ikke parkeres på snuplass/snuhammer!

–      snø fra egen eiendom skal ikke måkes ut i veien.

–      påse at det ikke er noe til hinder for brøytingen.

Brudd på dette kan medføre at veien ikke blir brøytet og at man kan bli stilt erstatningsansvarlig ved manglende etterlevelse av reglene.

Snuplass/snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at nødetat(er), renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber om at dette respekteres.

I avtalen med Vei og Eiendom AS er det avtalt brøyting av våre tunveier når snødybden er min 5 cm , og ved kontinuerlig snøfall brøytes det min. 1 gang per døgn.

Brøytekart fremkommer under. Markerte veier omfattes av avtalen, resterende brøytes av Nittedal kommune.

Vår kontaktperson er Fredrik Håve. Spørsmål eller annen henvendelse vedrørende brøyting/ vintervedlikehold kan rettes til han på: mobil 408 44 000 eller på e-post fh@holumskogvelforening.no Husk å oppgi navn, nummer og adresse.

Styret

Galleri Würth vil tilby akvarellkurs for voksne!

Men først må vi undersøke interessen. Kunne du tenke deg å lære å male akvareller? Hos oss kan du ta et nybegynnerkurs (krever ingen forkunnskaper) og/eller forskjellige temakurs som landskap eller stilleben (krever noe forkunnskaper). Ett kurs varer i seks timer. Læreren heter Tito Frey, han er utdannet kunstner og pedagog. Kursene kan avholdes på Galleri Würth på følgende dager: Fredager 9-15 eller mandager 15-21. Parkering er gratis. Kurset stiller med alle materialer (papir, pensler, osv), men du trenger eget akvarellskrin. Har du ikke eget skrin kan det kjøpes i kurset for kr. Kr 250 for Winsor & Newton Cotman Sketch Pocket som inneholder alle nødvendige farger. Kursene vil koste kr 890 pr gang og inkluderer også kaffe, smørbrød og drikke. Er du interessert i dette tilbudet? Meld din interesse på galleri.wurth@wuerth.no innen torsdag 3. oktober! Fortell oss gjerne også hvilken tid som passer deg best av mandag kveld og dagtid fredag.

Brev sendt alle politiske partier i Nittedal

Hva skjer på Skillebekk, Gjelleråsen og Holum Skog?


I forbindelse med kommunevalget mandag den 9. September ønsker Skillebekk og Holum Skog Velforening å invitere til folkemøte, her i vårt nærmiljø.

Dato for møtet har vi satt til onsdag den 21. eller 28. august kl. 20:00
(Vi tar den datoen som passer best for dere)

Ønsker dere å stille på et slikt folkemøte?

Sted vil mest sannsynlig være Holum Skog Grendehus, men vi har andre steder i beredskap dersom dette blir det store folkemøtet i valginnspurten.

Tema for møtet er følgende:

Hvilke fokusområder har ditt parti for nærmiljøet på Skillebekk, Gjelleråsen og Holum Skog?

Vi har diskutert noen tema, men ser gjerne at dere kan innledende så kan beboere fra området følge opp med spørsmål og kommentarer.

Med vennlig hilsen

Bill Søbstad, Skillebekk Vel og Mariann Våge, Holum Skog Velforening