Archives

Brev sendt alle politiske partier i Nittedal

Hva skjer på Skillebekk, Gjelleråsen og Holum Skog?


I forbindelse med kommunevalget mandag den 9. September ønsker Skillebekk og Holum Skog Velforening å invitere til folkemøte, her i vårt nærmiljø.

Dato for møtet har vi satt til onsdag den 21. eller 28. august kl. 20:00
(Vi tar den datoen som passer best for dere)

Ønsker dere å stille på et slikt folkemøte?

Sted vil mest sannsynlig være Holum Skog Grendehus, men vi har andre steder i beredskap dersom dette blir det store folkemøtet i valginnspurten.

Tema for møtet er følgende:

Hvilke fokusområder har ditt parti for nærmiljøet på Skillebekk, Gjelleråsen og Holum Skog?

Vi har diskutert noen tema, men ser gjerne at dere kan innledende så kan beboere fra området følge opp med spørsmål og kommentarer.

Med vennlig hilsen

Bill Søbstad, Skillebekk Vel og Mariann Våge, Holum Skog Velforening

Innkalling til ordinær generalforsamling

8. april 2019 kl. 19:30

Møtet holdes i Holum Skog Grendehus.

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og fra styret.

 1. Godkjenning av innkalling til Generalforsamling
 2. Valg av dirigent og referent
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning for Holum Skog Velforening
 5. Regnskap og revisors beretning
 6. Innkomne forslag fra
  1. Styret
  1. Medlemmer
 7. Budsjettforslag og medlemskontingent 2018
 8. Informasjon om regnskap og budsjett for Holum Skog Grendehus DA
 9. Informasjon om regnskap og budsjett for Solstua Barnehage AS
 10. Valg

Møtet avsluttes

 1. Eventuelt

Saker som fremmes under eventuelt diskuteres, men kan ikke settes under votering på samme generalforsamling.

Sakspapirer blir lagt ut på Holum Skog Velforening sin hjemmeside; www.holumskogvelforening.no

Styret