Holum Skog Velforening avholder årsmøte mandag 12. april 2021 kl 19:30 på parkeringsplassen ved grendehuset (dette pga covid-19).

Sett av kvelden allerede nå!

Sakspapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden senest den 26. mars 2021.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være meldt innen den 15. mars 2021 til styret. (kan sendes til; styret@holumskogvelforening.no)

Innkalling også ved oppslag på postkassestativ

Styret.

Julen 2020

Dette har vært langt fra et normalår. Vi har nok alle følt på nye sider ved det å være menneske og hvordan vi håndterer påtvungne endringer når vi minst har vært klare for det.

Tusen takk til dere alle for forståelse av at styrearbeidet har vært litt annerledes dette året.

Styret vil med dette ønske dere alle en flott høytid med nære og kjære i en annerledes tid.

God Jul & Godt Nyttår!

Styet

Julegrantenning 29. november kl 16:00

I år blir det dessverre ingen arrangement i forbindelse med julegrantenning ved grendehuset. Dette på grunn av Covid-19.

Styret beklager, og håper vi kan gjenoppta tradisjonen med tenning av julegrana for alle beboere på Holum Skog og Skillebekk neste år.

Vi vil allikevel tenne lysene på treet kl 16:00. Hvis noen vil møte opp med fakler og sang (for å holde på tradisjoner) er dette bare hyggelig, men vi ber om at det holdes avstand slik at vi ikke bryter forskriftene til Nittedal kommune.

Styret