Skøytedag i ballbingen :)

Det ble avholdt skøytedag lørdag den 19.01.2019 i regi av eierstyret for Grendehuset.

Mange blide barn og voksne. Eierstyret takker for oppmøte og vil gjenta arrangementet ved en senere anledning. I mellomtiden håper de (og vi) at ballbingen blir benyttet flittig.

I dag, søndag 20.01.2019 stenges ballbingen fra kl 18:00 til mandag pga vanning av banen da isen har slått noen sprekker

Info vedr. aktivitet i Stamveien 7

Torsdag den 10.01.2019 var det arrangement i Stamveien 7. Det ble sett mange biler i området. Parkeringsplassene innerst i Stamveien var fylt opp med biler. Det ble antatt at bygningen var tatt i bruk av trossamfunnet Kawther-Al-nabi, og kommunen ble varslet ved ordfører Hilde Nysten Thorkildsen. Det er ikke greit for kommunen at eiendommen er tatt i bruk. Det er ikke mottatt søknad om bruksendring.

Styret v/Mariann har mottatt tilbakemelding fra kommunen hvor det opplyses at de vil prioritere vår henvendelse og følge opp med å be om redegjørelse ifht informasjon om at bygget er tatt i bruk med informasjon om søknadsplikt etc.

Styret følger saken opp videre med Nittedal kommune.

Tilbakemelding – aktivitet i Stamveien 7 Holum Skog

Styret har i dag mottatt tilbakemelding fra Nittedal kommune v/planavd. vedrørende vårt brev av 24.10.2018 om moské i Holum Skog (etter flere purringer).

Nittedal kommune har pr dd ikke mottatt søknad om tiltak på eiendommen.

Kommunen er i dialog med eieren om hvilke planer de har for eiendommen, for å få klarhet i tiltakets omfang og prosessen videre.

Brevet kan i sin helhet leses her:

Tilbakemelding – aktivitet i Stamveien 7 Holum Skog[2458]

Styret vil ha en tett oppfølging av saken videre opp mot kommunen.