Dokumenter årsmøte 2020

Årsmøtedokumentene finner du nedenfor. Når de nasjonale og kommunale tiltakene trekkes tilbake, innkalles det til årsmøte med de frister som går fram av vedtektene.

Ballbingen

Idrettsanleggene i Nittedal er stengt

Kriseledelsen i Nittedal kommune vedtok på fredag å stenge idrettsanleggene i kommunen.

– Idrettsanleggene har allerede vært stengt for organisert trening, men det har foregått uorganiserte aktiviteter ved noen av idrettsanleggene som ikke er i tråd med føringene om smittevern som er gitt av sentrale myndigheter. For beskytte våre innbyggere mot å bli utsatt for smittefare, velger vi å stenge idrettsanleggene nå, sier fungerende ordfører Inge Solli.

Stengingen gjelder alle typer anlegg.

De sentrale føringene sier at man ikke skal være mer enn fem personer i nærheten av hverandre, og holde god avstand. Dette har vist seg vanskelig å overholde.

–Politiet har også sett at det har vært aktiviteter på idrettsanleggene som ikke er i tråd med retningslinjene, og ungdom har også i noen tilfeller blitt vist bort fra idrettsanleggene. Jeg har vært i kontakt med politiet om dette i dag, og de omtaler stengningen av idrettsanleggene som en fornuftig avgjørelse. Mange av våre nabokommuner har dessuten allerede stengt sine idrettsanlegg, sier Solli.

Tilbakemeldingene fra idrettslagene er at det har vært vanskelig å overholde retningslinjene. Ordføreren er opptatt av at alle innbyggere, unge som eldre, tar forholdsregler og følger råd og retningslinjer fra helsemyndighetene.

-Jeg oppfordrer alle til å følge retningslinjene som er gitt fra sentralt hold i disse dager. Det er utfordrende for oss alle, men det er viktig at vi står sammen i dette for at tiltakene som er satt i verk skal ha den ønskede effekten. Med vennlig hilsen
Fredrik Glans
Enhetsleder kultur

Nittedal kommuneCorona-epidemien – Årsmøte og generalforsamling 2020

Coronavirus-epidemien er en ekstraordinær hendelse, der befolkningen av helsemessige årsaker er oppfordret til å avstå fra eller redusere fysisk kontakt, jfr. nasjonale retningslinjer av 12. mars 2020. Kommunale myndigheter har i tillegg til dette vedtatt lokale begrensninger på hvilke arrangementer og møter det er lov til å gjennomføre. Vellenes Fellesorganisasjon mener dette er en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon (force majeure) som gir anledning til å fravike plikten til å avholde årsmøter/generalforsamling som fysisk møte innen vedtektsmessig dato.

På grunn av ovennevnte har styret i dag besluttet å utsette årsmøte ut over fristen angitt i vedtekten. I samsvar med god rettspraksis på området, vil sittende styre ha ansvar for at nødvendige funksjoner i velforeningen ivaretas fram til årsmøtet kan avholdes. Styret kan fastsette kontingent og fornye avtaler som er nødvendig for fortsatt drift i velforeningen.

Årsmøtedokumenter vil bli utlagt på vår hjemmeside til fastsatt dato (06.04.2020).

Når de nasjonale og kommunale tiltakene trekkes tilbake, innkalles det til årsmøte med de frister som går fram av vedtektene.