Tag Archive | 2011

Julegrantenning

Vi inviterer til

JULEGRANTENNING

ved Grendehuset

Søndag 27. nov. kl 15:45
Lysene tennes kl. 16.00

Det blir servering av gløgg og pepperkaker
Samt at Hakadal Janitsjar spiller

Velkommen!Med vennlig hilsen styrene ved
Skillebekk Vel og Holum Skog Vel

Høstdugnad 2011

 
Høstdugnaden
20.10.11
Høstdugnaden i år var meget vellykket med mye folk som på vårdugnaden. Vi fikk renset fint opp rundt lekeplassen mellom Laueveien og Solstua.

Det var også flere forslag på hva man kan bruke området til, som akebakke, snowbordkjøring etc. For de som ønsker å lage forslag til hvordan dette kan gjøres er de hjertelig velkommen til å sende inn sine forslag til styret. Det er også mulig eventuelt å søke kommunen om støtte til slike forslag.

Det ligger nå en del ved ved kantene på gangstien til lekeplassen og ved båten som står parkert ovenfor. Denne er det bare å forsyne seg med for de som ønsker det.

Bilder fra dugnaden tatt av Mariann Våge
  

Høstdugnad
Høstdugnaden i år er satt til 15. oktober 2011, fra kl. 12.
Dugnaden denne gangen vil foregå på fellesområdet mellom Laueveien og gangveien fra Laueveien ned mot Grendehuset.

Dette området hvor det i sin tid ble anlagt en lekeplass har kommunen bortfestet til Holum Skog velforening. Dessverre er området lite brukt, og det har ikke vært gjort noe vedlikehold på flere år. Vi synes derfor at det er på tide å rydde opp i ugress, busker og kratt; fjerne utrangerte lekeapparater og reparere det som fortsatt kan brukes. Rett og slett  ta området tilbake, og gjøre det til en hyggelig og brukbar plass – enten det nå er til lek, til picnic eller for å strekke bena på en sittebenk.


Det er sikkert lurt å ha på hansker, og ta gjerne med hakke/spade, river, hagesakser eller annet redskap.

Vi kan by på mye arbeid, litt snacks og hyggelig selskap noen små lørdagstimer.

Vi bestiller containere i forbindelse med dugnaden, og ledig rom etter dugnaden kan benyttes av beboerne til hageavfall og mindre gjenstander. OBS! Ikke til spesialavfall.

Velkommen til dugnad!

Gang og sykkelvei – Ospelia

Det er kommet et varsel fra Nittedal Kommune angående oppstart av gang og sykkelvei – Ospelia.

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for gang og sykkelsti nord for Ospelia, samt omregulering av eksisterende gang- og sykkelvei mellom Carl Bergersens vei og Røyeveien.

Reguleringsplanens hovedformål er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelvei fra indre del av Ospelia, frem til eksisterende gang- og sykkelvei mellom Carl Bergersens vei og Røyeveien. I tillegg vil den eksisterende gang- og sykkelveien bli omregulert til veiens faktiske beliggenhet.