Tag Archive | 2014

Skolestart – Vis hensyn!

                                                      

Skolestart

Mange unge skoleelver ser nå frem til å starte skoleåret. Det betyr at mange små vil ferdes i trafikken på vei til og fra skolen. For de aller yngste kan det være en spesiell utfordring.

I følge politiet er trafikken rundt skolen ofte kaotisk rundt skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene.  Et forebyggende tiltak vil være å stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre.

Styret oppfordrer bilistene til å holde riktig fart og være oppmerksomhet på veier der skolebarn ferdes.  Vi har ikke råd til å miste et eneste barn i trafikkulykker på skoleveien!

 

1. advent tennes igjen lysene på julegrana :)

 

Til beboere på Holum Skog og Skillebekk

 

Julegran

 

Vi ønsker velkommen til tenning av lysene på julegranen ved 

Grendehuset på Holum Skog

Søndag 30.11.2014 klokken 16.00

 

Musikanter fra Søndre Nittedal Skolekorps spiller.

Vi serverer gløgg, saft og pepperkaker

 

 

Hilsen styrene i

Holum Skog og Skillebekk Velforeninger