Tag Archive | 2015

Nittedal kommune sin plan for Asylmottak

Vi har i dag mottatt følgende svar på vår mail av 18.11.2015 til Nittedal kommune:

Hei!

Jeg viser til deres epost av 18. november der styrene i Holum Skog Velforening, Skillebekk Vel og Gjelleråsen vel ber om å få ytterligere informasjon utover det som er å lese i Varingen.

Kommunen er glad for alle initiativ til at et eventuelt mottak av asylsøkere gjennomføres på en god måte.

Status i øyeblikket er at kommunen har svart på Fylkesmannens oppfordring om hjelp til å kartlegge ledige lokaler, slik det sto i Varingen. Dette er en kartlegging som foregår i alle landets 428 kommuner og sier i seg selv ikke noe om hvor sannsynlig det er at et nytt mottak kommer hit til oss.

Som dere sikkert er kjent med, har UDI nå lyst ut driftsavtaler for asylmottak, med planlagt oppstart januar/februar 2016. Vi er ikke kjent med initiativ til å levere inn tilbud om mottak i Nittedal.

Når det er noe å fortelle utover dette, vil vi fortløpende publisere det på www.nittedal.kommune.no/flyktninger.  Hvis det blir konkrete planer om opprettelse av mottak i Nittedal, vil det også være naturlig å vurdere både folkemøter og informasjonsmøter med konkrete aktører i det aktuelle nærmiljøet.

Med vennlig hilsen
Geir Smith-Solevåg
Kommunikasjonssjef

Nittedal kommune sin plan for Asylmottak

Vi har i dag sendt følgende mail til Nittedal kommune;

Til Nittedal kommune 

Ifølge Varingen onsdag den 11.11.2015 har Nittedal kommune meldt inn fire mulige adresser for korttidsforlegning av ca tusen asylsøkere i vårt nærområde. 

Vi, styrene i Holum Skog Velforening, Skillebekk Vel og Gjelleråsen vel ber om å få ytterligere informasjon utover det som er å lese i Varingen. 

Vi ber også kommunen om mulighet til å få medvirke til at mottaket av asylsøkere kan gjennomføres på en god måte, både for oss som naboer og dem som kommer til forlegningene.  

Nittedal kommune bør snarest invitere til et informasjonsmøte i Holum Skog Grendehus for beboere på Gjelleråsen, Holum Skog og Skillebekk.

 

Med vennlig hilsen

 

Mariann Våge                                  Christine Holmen                          Trygve Haug

Holum Skog Velforening              Skillebekk Vel                                 Gjelleråsen vel

1. advent tennes lysene på julegrana

Til beboere på Holum Skog og Skillebekk

Julegran

Vi ønsker velkommen til tenning av lysene på julegrana ved

Grendehuset på Holum Skog

Søndag 29. november 2015 kokken 16:00

Musikanter fra Søndre Nittedal Skolekorps spiller.

Vi serverer gløgg, saft og pepperkaker

 

Hilsen styrene i 

Holum Skog og Skillebekk Velforeninger