Tag Archive | 2017

Skytebane på Lahaug

Styret i Holum Skog Velforening (HSV) ser med stor uro på de planer som nå legges frem for bygging av skytebane på Lahaug. Våre beboere er glade i Gjelleråsmarka og bruker skogen til rekreasjon mange ganger hver uke

Alle som bruker marka bør sende en mail!

Her ligger planprogrammet med forslagsstillers beskrivelse av prosjektet. Vedlagt følger også høringsnotat fra styret. Skriv hva du mener og send innen høringsfristen 13. desember til regulering@vindveggen.no med kopi til postmottak@skedsmo.kommune.no

.planprogram-lahaug-skytebane

Skytebane Lahaugmoen

 

Gjelleråsen

 

Fellesmøte 4. desember kl 18:00 på Grendehuset

Mandag 4. desember kl 18:00 er det møte på grendehuset. På møtet kommer Lisbeth Baklid, Arealplanlegger fra Vindveggen Arkitekter (for utbygger) og Tore Syvert Haga, Avdelingsarkitekt, plan- og bygningsavdelingen Teknisk Sektor Skedsmo kommune.

Styret har takket ja til et møte med plankonsulent Lisbeth Baklid (på oppdrag fra Prosjektgruppen Lahaug Skytebane) etter henvendelse. Her står det bl.a å lese:

«Det vil selvfølgelig være ulike meninger om hva som er riktig og

>> viktig i forhold til å planlegge for et skytebaneanlegg i nærheten

>> til, og delvis innenfor, marka. Jeg tror likevel det være lurt for

>> alle parter at vi treffes og presenterer foreløpige planer og

>> samtidig får høre hvordan dere ser på situasjonen og hva dere kunne

>> tenke dere i forhold til tilrettelegging for brukere av

> Gjelleråsmarka.»

Styret i Holum Skog Vel er i mot utbyggingen på Lahaugmoen og jobber for å få dette stoppet, men vi anser det allikevel nyttig å høre hva utbygger planlegger. Vi oppfordrer  alle til å komme på møtet. Det vil være mulighet til å stille spørsmål til utbygger og Skedsmo kommune.

Det opplyses samtidig at styret har etterlyst initiativ fra Skedsmo kommune jf. Fylkesmannens vedtaktsbrev.

Stopp skytebane på Lahaugmoen