Tag Archive | 2019

Morteveien

Styret har i dag sendt klage med dokumentasjon (bilder) på forholdene i Morteveien til Nittedal kommune v/enhetsleder kommunalteknikk.

Hvis du får skade på bilen fordi veien er dårlig vedlikeholdt kan man be om erstatning. I Skadeerstatningsloven § 2-1 står det at arbeidstaker kan bli erstatningspliktig hvis egne ansatte har gjort en for dårlig jobb.

I denne sammenheng betyr det at Nittedal kommune, eller andre som har bygget eller har ansvar for vedlikehold av vei, kan holdes ansvarlige om noen av deres ansatte har gjort en for dårlig jobb.

Skader på bil som følge av dårlig vei bør meldes raskt.

Skade/ klage kan meldes her; https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/broyting-og-stroing-av-offentlige-veier/#heading-h3-4


Innkalling til ordinær generalforsamling 2019

Som tidligere varslet i oppslag på postkassestativ samt her på hjemmesiden, vil det bli avholdt ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening mandag den 8. april 2019 kl 19:30.

Møtet holdes i Holum Skog Grendehus. Sakspapirer til generalforsamlingen finner du her: