Tag Archive | årsmøre

Innkalling til ordinær generalforsamling

Som tidligere varslet i utdelt skriv samt her på hjemmesiden , vil det bli avholdt ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening mandag 27. april 2015 kl. 19:30.  Møtet holdes i Holum Skog Grendehus. Klikk på nedenfornevnte linker for sakspapirene til generalforsamling:

Innkalling og agenda

Regnskap 2014 1.0 og budsjett 2015 for HSV 

Årsberetning 2014

Vedlegg 1 – Parkering Laueveien (mot Sikveien)

Vedlegg 2 Valg – Kandidater til verv i HSV