Tag Archive | basestasjon

Avtale med Telenor om ny basestasjon

basestasjon

Den 08.10.2015 ble det signert avtale med Telenor om oppføring av en basestasjon på Grendehuset for å gi en bedre mobildekning til beboere i og rundt Holumskog og Skillebekk. Avtale gir ingen dekningsgaranti for alle beboere i vårt område, men vil være et målrettet tiltak for bedre dekningen.

Telenor kommer videre i prosessen til å søke Nittedal kommune om nødvendige tillatelser samt forestå utsendelse av nabovarsel.

I tillegg til forventet bedre mobildekning i vårt området, så har også grendehuset fått kr 75.000,- som vederlag fra Telenor som en del av avtalen.  Pengene vil blir brukt til innkjøp av nytt lys rundt ballbingen samt gjennomføre en generell utbedring av ballbingen.

Med vennlig hilsen, Eierstyret i Grendehuset.