Tag Archive | bom

Grus i veien ved bommen

Okt. -12 – tilbakmelding fra kommunen ang. grøfting av Morteveien ved bommen
Strekningen Laueveien til bommen ved barnehagen skal grøftes opp og det skal legges nye stikkrenner og reasfalteres. Dette vil ikke bli gjennomført før tidligst sommeren 2013 av hensyn til budsjettet for asfaltering.

Med vennlighilsen
Roar Vika
Oppsynsmann Vei

Feb. -12
Det skjedde dessverre ingenting med Morteveien i uke 42 i 2011, men dette vil bli følgt opp til våren med kommunen.

Okt. -11
Som mange har lagt merke til og flere har rapportert til kommunen, så er det rent ut en del grus fra grøftene i Morteveien nede ved bommen og Solstua. Kommunen er klar over dette og det er nå bestemt at Morteveien fra begynnelsen av Laueveien og frem til bommet vil i sin helhet bli oppdatert i uke 42 ble det sagt fra kommunen.