Tag Archive | brøyting

Brøyting/ vintervedlikehold

Styret er blitt gjort oppmerksomme på at en del husstander måker snø ut av sin egen tomt og inn i veien.  

Dette er en uheldig praksis og ikke minst arbeidskrevende for de som skal brøyte våre tunveier. Det er ikke priset inn flytting av snø fra private arealer i avtalen med Vei og Eiendom AS.  Et annet forhold er fare for nedsatt framkommelighet  i forhold til nødetater og naboer.

Styret har tidligere informert om at det ikke skal parkeres på snuplass/ snuhammer. Snuplass/ snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at nødetat(er), renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber om at dette respekteres.

I avtalen med Vei og Eiendom AS er det avtalt brøyting av våre tunveier når snødybden er min 5 cm , og ved kontinuerlig snøfall brøytes det 1 gang per døgn. For å unngå skader på maskiner og utstyr, ber vi om at trær stammes og busker beskjæres. Vei og Eiendom AS trenger fri høyde på minst 3,2 meter, og 30 cm utenfor brøyteområdet og loddrett opp. På snuplasser/ snuhammer trenger de plass for å snu.

Det skal ikke forekomme hindringer være seg hekk, trær, gjerde, stener og lignede i brøytetraseen, dvs asfaltert tunvei + 30 cm på hver side. Brudd på dette kan medføre at veien ikke blir brøytet og at man kan bli stilt erstatningsansvarlig ved manglende etterlevelse av reglene.

Brøytekart fremkommer under. Markerte veier omfattes av avtalen, resterende brøytes av Nittedal kommune.

Vintervedlikehold

Styret er blitt gjort oppmerksomme på at en del husstander måker snø ut av sin egen tomt og inn i veien.  Snøen havner da lett inn på nabotomten.

Vi mener dette er en uheldig praksis og ikke minst arbeidskrevende for de som skal brøyte våre tunveier. Det er ikke priset inn flytting av snø fra private arealer i avtalen med Vei og Eiendom AS.  Et annet forhold er fare for nedsatt framkommelighet  i forhold til nødetater og naboer.

Styret har tidligere informert om at det ikke skal parkeres på snuplass/ snuhammer. Snuplass/ snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber igjen om at dette respekteres.

Foran denne sesongen har Vei og Eiendom AS satt ut brøytestikker som et ledd i sitt arbeid med å forhindre skader på omkringliggende arealer og sitt brøyteutstyr. De har sett og fått kommentarer på at disse står i veien for bilistene, mange har blitt fjernet. Vei og Eiendom AS har informert at de ikke tar ansvar da de har forsøkt skadeforebyggende tiltak.

 

Styret

Brøytekontrakt med Vei og Eiendom AS

4931010_1650242

  Styret informere at brøytekontrakten med Vei og Eiendom AS vil bli fornyet for       vinteren 2015/ 2016.
 
  Alle beboere som omfattes av kontrakten vil motta faktura pålydende kr 1 500,-     med  forfall medio februar 2015