Tag Archive | faktura

Spørsmål vedrørende faktura på vintervedlikehold

Det er slik at vi har private veier/tunveier på vårt område og all kostnad på disse må vi stå for selv.

Vår avtale om vintervedlikehold er en fastprisavtale med noen tillegg. Dette for at vi skal kunne ha en forutsigbar kostnad og en garanti for at veiene blir måkt/strødd. Avtalen blir indeksregulert hvert år.

Kostnaden blir delt på alle som bor på våre veier til kostpris.

Avtalen blir med jevne mellomrom satt ut på anbud. Vi vil neste gang igjen se på forskjellige løsninger.

Styret