Tag Archive | gangvei

Gang og sykkelvei – Ospelia

Det er kommet et varsel fra Nittedal Kommune angående oppstart av gang og sykkelvei – Ospelia.

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for gang og sykkelsti nord for Ospelia, samt omregulering av eksisterende gang- og sykkelvei mellom Carl Bergersens vei og Røyeveien.

Reguleringsplanens hovedformål er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelvei fra indre del av Ospelia, frem til eksisterende gang- og sykkelvei mellom Carl Bergersens vei og Røyeveien. I tillegg vil den eksisterende gang- og sykkelveien bli omregulert til veiens faktiske beliggenhet.