Tag Archive | Generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling

8. april 2019 kl. 19:30

Møtet holdes i Holum Skog Grendehus.

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og fra styret.

 1. Godkjenning av innkalling til Generalforsamling
 2. Valg av dirigent og referent
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning for Holum Skog Velforening
 5. Regnskap og revisors beretning
 6. Innkomne forslag fra
  1. Styret
  1. Medlemmer
 7. Budsjettforslag og medlemskontingent 2018
 8. Informasjon om regnskap og budsjett for Holum Skog Grendehus DA
 9. Informasjon om regnskap og budsjett for Solstua Barnehage AS
 10. Valg

Møtet avsluttes

 1. Eventuelt

Saker som fremmes under eventuelt diskuteres, men kan ikke settes under votering på samme generalforsamling.

Sakspapirer blir lagt ut på Holum Skog Velforening sin hjemmeside; www.holumskogvelforening.no

Styret

Innkalling til ordinær generalforsamling 2018

Som tidligere varslet i utdelt skriv samt her på hjemmesiden , vil det bli avholdt ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening mandag 9. april kl. 19:30.  Møtet holdes i Holum Skog Grendehus. Klikk på nedenfor nevnte linker for sakspapirene til generalforsamling:

Innkalling og agenda 2018

Årsberetning 2017

Regnskap 2017 og budsjettforslag 2018 for HSV, pr. 31.12.2017

Revisjonsberetning for 2017

Årsrberetning 2017 – HSG

budsjett HSG 2018

Balanse pr 311217 HSG

Resultat pr 311217 HSG

Solstua Barnehage AS – årsberetning 2017

Årsregnskap 2017 Solstua Barnehage AS

Vedlegg 1 – forslag lekepark

Vedlegg 1.1. Forslag til generalforsamling 9

Vedlegg 2 – forslag facebook

Vedlegg 3 – Valg 2018