Tag Archive | Generalforsamling

Årsmøte 2020

Styret har vurdert muligheten for å avholde årsmøte 2020 digitalt. Vi har konkludert med at elektronisk årsmøteavvikling ikke er forsvarlig i forhold til at alle medlemmer skal kunne delta på møte.

Styret vurderer situasjonen løpende.

Dokumenter årsmøte 2020

Årsmøtedokumentene finner du nedenfor. Når de nasjonale og kommunale tiltakene trekkes tilbake, innkalles det til årsmøte med de frister som går fram av vedtektene.

Corona-epidemien – Årsmøte og generalforsamling 2020

Coronavirus-epidemien er en ekstraordinær hendelse, der befolkningen av helsemessige årsaker er oppfordret til å avstå fra eller redusere fysisk kontakt, jfr. nasjonale retningslinjer av 12. mars 2020. Kommunale myndigheter har i tillegg til dette vedtatt lokale begrensninger på hvilke arrangementer og møter det er lov til å gjennomføre. Vellenes Fellesorganisasjon mener dette er en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon (force majeure) som gir anledning til å fravike plikten til å avholde årsmøter/generalforsamling som fysisk møte innen vedtektsmessig dato.

På grunn av ovennevnte har styret i dag besluttet å utsette årsmøte ut over fristen angitt i vedtekten. I samsvar med god rettspraksis på området, vil sittende styre ha ansvar for at nødvendige funksjoner i velforeningen ivaretas fram til årsmøtet kan avholdes. Styret kan fastsette kontingent og fornye avtaler som er nødvendig for fortsatt drift i velforeningen.

Årsmøtedokumenter vil bli utlagt på vår hjemmeside til fastsatt dato (06.04.2020).

Når de nasjonale og kommunale tiltakene trekkes tilbake, innkalles det til årsmøte med de frister som går fram av vedtektene.