Tag Archive | Gjeddeveien

Området Laueveien/ Gjeddeveien.

Nittedal Kommune har nå stengt av muligheten til parkering ved Gjeddeveien. Det har skjedd etter henvendelse fra beboere i området med henvisning til trafikksikkerhet. Nittedal kommune vurderer også å stenge området Lauevein/ Ørretveien for parkering. Begge områdene er regulert til grøntområde.

Styret prøver å unngå en slik sperring da man har fått innspill fra flere beboere om at plassen er ønsket som gjesteparkering. Det er derfor viktig at det ikke hensettes biler m.m. over lengre tid.

Styret ber ALLE beboere i Holum Skog om å fokusere på trafikksikkerheten i området.