Tag Archive | grendehust

Informasjon fra styret vedr. endret selskapsform for Solstua barnehage og Grendehuset.

Solstua barnehage er nå Solstua barnehage AS.  Endring av selskapsform var nødvendig for at barnehagen fortsatt kunne få momskompensasjon. Overdragelse av firmaet til AS er pr den 15.09.2014.

Barnehagen vil utover dette ikke ha endret styreform. Monica Dølven  vil fortsatt være daglig leder i barnehagen og den eies av Holum Skog Velforening og Skillebekk Vel med like andeler (som tidligere). 

 

Grendehuset har fått ny selskapsform. Holum Skog Grendehus forening er stiftet 13.10.2014 og registrert i enhetsregisteret. Dette var en nødvendighet for at Grendehuset kunne få tildelt organisasjons nummer.

Grendehuset vil utover dette ikke ha endret styreform. Det er Holum Skog Velforening og Skillebekk Vel som eier og driver Grendehuset,