Tag Archive | Holum Skog

Parkering i Holum Skog


Det har vært mye snakk om problematisk parkering og ønske om parkering forbundt i områder i Holum Skog.

Styret har vært i kontakt med kommunen og har sendt inn søknad om å få parkering forbudtskilt i et områdre i øvre del av Laueveien og en del av Røyeveien. Politiet har også støttet denne søknaden.  Men det tar tid før man får svar her, så vi avventer saken inntil det skjer.

Vi henstiller imidlertid alle i Holum Skog til å ta hensyn til hverandre, slik at fremkommeligheten ikke hindres. Vær spesielt oppmerksom på snuplasser som grenser til eiendommer, slik at man ikke parkerer her eller er til hinder for beboerne.

Her er en artikkel som har stått i Varingen angående Parkering forbudt i Holum Skog
  

Veiene i Holum Skog med kart

Under finner dere et kart over veiene for Holum Skog Vel. Noen av veiene eier Nittedal Kommune og har dermed ansvar for disse og noen eier Holum Skog Vel. Se link under
Veier Holum skog

September -11
Ekstra bevilgning til veier som kommunen eier
Kommunen har nå fått noen ekstra penger til veier i sommer, som gjør at veiene i Skillebekk er oppdatert og den nye parkeringsplassen og snuplassen for buss er nyasfaltert. Morteveien vil også bli oppgradert fra starten av Laueveien til bommen med det første.

Vellets veier – store kostnader til vedlikehold
Når det gjelder veiene som vellet eier er det meget kostbart å få de asfaltert, hele kr. 110,- pr. kvm. Eksempel er veistubben Laueveien 1-15, den vil koste ca. kr. 35.000,- å få asfaltert. Dette vil si at man må spare langsiktig for å få vedlikeholdt veiene som vellet eier.

Mai – 11
Tilstandsrapport på veiene
Tilstandsrapport for veiene i Holum Skog som Nittedal Kommune er ansvarlig for, er sendt til kommunen. De svarte at det i 2011 dessverre ikke er satt av midler til vedlikehold av veiene i kommunen. Så da vår vi håpe at det settes av midler i 2012 til vedlikehold.