Tag Archive | høst

HØSTDUGNAD – «Prepare for Winter»

 

Holum Skog Velforening

lørdag 25. oktober 2014 kl. 11.00 v/grendehusetDugnad 8.jpf

Den 3. oktober signerte styret kontrakt med Vei og Eiendom ASom brøyting av de private veiene på Holum Skog kommende vinter.

Som en del av kontrakten, skal velforeningen rydde langs veiene for å tilrettelegge for god brøyting og for å hindre skade på brøytemateriell.  Dette innebærer at busker og trær må beskjæres der dette er nødvendig. Det skal være fri høyde på minst 3,2 meter ca 50 cm utenfor brøyteområdet. Vei og Eiendom AS vil bistå med å spraymerke det som må ryddes.

Rydding langs tunveiene vil bidra til å sikre god brøyting til vinteren!.

I lys av dette, vil årets høstdugnad rette mest fokus mot arbeidet med å rydde langs tunveiene og ved innkjøringer til disse.

Her må alle delta og sikre gjennomføring av nødvendige tiltak på sine respektive tunveier.

I tillegg til dette vil vi organisere en dugnad med frivillige for opprydding på lekeplassen oppe ved Laueveien/Sikveien. For å få til en effektiv dugnad her, er styret avhengig av at èn/flere medlemmer melder sin interesse for å delta her.

Det er også et ønske om en videre oppgradering av denne lekeplassen. Hvis du vil være med på å planlegge og utforme lekeplassen. er dugnaden en god anledning til å møtes og diskutere muligheter. Send mail til: styret@holumskogvelforening.no

For nærmere informasjon omkring vinterdrift/ brøyting av veiene på Holum Skog, se hjemmesiden vår:  http://holumskogvelforening.no/

Vennlig hilsen

Styret

Vellykket dugnad 19. oktober 2013

 

Høstdugnad 2013 bilde 2

Styret inviterte til dugnad på to mye brukte gangveier på Holum Skog lørdag 19. oktober.t dugnad 19. oktober 2013

Til sammen var det drøyt 15 arbeidsomme og entusiastiske 15 deltakere fordelt på de to områdene.

Beboere på øvre felt utførte arbeid på gangstien fra Laue–/ Sikveien ned mot gangveien til Grendehuset. Kummene ble gravd frem, og det      ble lagt på betongringer for å få hevet disse. Det ble så kjørt ut atskillige trillebårlass med grus, for å klargjøre for asfaltering. Få dager              senere var asfalten på plass, og standarden på denne gangveien er nå blitt svært bra.

Styret vil rette en særlig takk til Henning Erlandsen, som har vært primus motor for planlegging og gjennomføring av dette prosjektet, og som har lagt ned mye arbeid for å få dette på plass!

Beboere på nedre felt utførte arbeid på gangstien mellom Brasmeveien og Røyeveien. Her ble det ble det ryddet godt på begge sider av eksisterende gangvei, for å få bedre sikt og økt bredden. Det ble så kjørt ut et godt lass med grus; og her bel det gjort med minitraktor – som så øvrig dugnadsmannskap rakte og jevnet.

Styret vil rette en særlig takk til Ole Petter Engedahl, for velvillig deltakelse i planlegging og gjennomføring; og til Arnfinn Granum, som stilte med minitraktor og dermed bidro til effektiv gjennomføring av dette prosjektet.

*             *             *Høstdugnad 2013 bilde 1             *  Høstdugnad 2013 bilde 3 Høstdugnad 2013 bilde 4 Høstdugnad 2013 bilde 5 Høstdugnad 2013 bilde 6 Høstdugnad 2013 bilde 7 Høstdugnad 2013 bilde 8

(Edit)

Høstdugnad lørdag 19.oktober 2013 kl 11:00

dugnad

«Øvre felt» arbeider med gangstien fra Sikveien/ Laueveien til gangveien som går fra Grendehuset til Laueveien. «Nedre felt» arbeider med gangstien mellom Brasmeveien og Røyeveien. Nærmere informasjon på hjemmesiden til HSV.