Tag Archive | kommunevalg

Folkemøte, 28.08.2019 kl 20:00 på Grendehuset


Styret i Holum Skog Velforening har sammen med styret i Skillebekk Vel invitert alle politiske partier i Nittedal til folkemøte. Vi har stilt spørsmålet «Hvilke fokusområder har ditt parti for Skillebekk, Gjelleråsen og Holum Skog?»

I år er det kommunevalg og her blir det mulighet til å stille spørsmål som berører oss og vårt nærmiljø.

Vi håper det er mange som vil møte og benytte seg av denne anledningen.

Brev sendt alle politiske partier i Nittedal

Hva skjer på Skillebekk, Gjelleråsen og Holum Skog?


I forbindelse med kommunevalget mandag den 9. September ønsker Skillebekk og Holum Skog Velforening å invitere til folkemøte, her i vårt nærmiljø.

Dato for møtet har vi satt til onsdag den 21. eller 28. august kl. 20:00
(Vi tar den datoen som passer best for dere)

Ønsker dere å stille på et slikt folkemøte?

Sted vil mest sannsynlig være Holum Skog Grendehus, men vi har andre steder i beredskap dersom dette blir det store folkemøtet i valginnspurten.

Tema for møtet er følgende:

Hvilke fokusområder har ditt parti for nærmiljøet på Skillebekk, Gjelleråsen og Holum Skog?

Vi har diskutert noen tema, men ser gjerne at dere kan innledende så kan beboere fra området følge opp med spørsmål og kommentarer.

Med vennlig hilsen

Bill Søbstad, Skillebekk Vel og Mariann Våge, Holum Skog Velforening