Tag Archive | Lahaug

Skytebane på Lahaug

Styret i Holum Skog Velforening (HSV) ser med stor uro på de planer som nå legges frem for bygging av skytebane på Lahaug. Våre beboere er glade i Gjelleråsmarka og bruker skogen til rekreasjon mange ganger hver uke

Alle som bruker marka bør sende en mail!

Her ligger planprogrammet med forslagsstillers beskrivelse av prosjektet. Vedlagt følger også høringsnotat fra styret. Skriv hva du mener og send innen høringsfristen 13. desember til regulering@vindveggen.no med kopi til postmottak@skedsmo.kommune.no

.planprogram-lahaug-skytebane

Skytebane Lahaugmoen

 

Gjelleråsen