Tag Archive | Lahaugmoen

Skytebane på Lahaug

Skytebane på Lahaug (Lahaugmoen) er fortsatt ikke lagt på is. Styret har i dag sendt «Innspill til planprogram for skytebane på Lahaug» til Lillestrøm kommune og Statsforvalteren i Oslo og Akershus (vedlagt).

Vi har mottatt «Høring av forslag til langsiktig arealstrategi og planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2034 – Lillestrøm kommune» og «Invitasjon til digital workshop tirsdag 11. mai – Langsiktig arealutvikling i Lillestrøm kommune». Vi har takket ja til invitasjonen og vil delta.

Skytebane på Lahaug

Arbeid med reguleringsplan for ny skytebane på Lahaug ble varslet igangsatt den 19.10.2017. I prosessen med
planarbeidet ble det konstatert en mer egnet adkomst til planområdet enn den som var tiltenkt opprinnelig.
Som følge av dette varsles utvidet varslingsområde i nord, slik at nytt adkomstalternativ innlemmes i
planarbeidet. Ellers beholdes varslingsgrense som før.

Styret sendte den 5. desember 2017 innsigelse mot skytebane på Lahaug. Etter mottatt varsel om utvidet varslingsområde har vi igjen sendt innsigelse.

Utvidelse av varslingsområde Lahaug skytebane.pdf

Innspill til utvidet varslingsområde skytebane på Lahaug.pdf

Fellesmøte 4. desember kl 18:00 på Grendehuset

Mandag 4. desember kl 18:00 er det møte på grendehuset. På møtet kommer Lisbeth Baklid, Arealplanlegger fra Vindveggen Arkitekter (for utbygger) og Tore Syvert Haga, Avdelingsarkitekt, plan- og bygningsavdelingen Teknisk Sektor Skedsmo kommune.

Styret har takket ja til et møte med plankonsulent Lisbeth Baklid (på oppdrag fra Prosjektgruppen Lahaug Skytebane) etter henvendelse. Her står det bl.a å lese:

«Det vil selvfølgelig være ulike meninger om hva som er riktig og

>> viktig i forhold til å planlegge for et skytebaneanlegg i nærheten

>> til, og delvis innenfor, marka. Jeg tror likevel det være lurt for

>> alle parter at vi treffes og presenterer foreløpige planer og

>> samtidig får høre hvordan dere ser på situasjonen og hva dere kunne

>> tenke dere i forhold til tilrettelegging for brukere av

> Gjelleråsmarka.»

Styret i Holum Skog Vel er i mot utbyggingen på Lahaugmoen og jobber for å få dette stoppet, men vi anser det allikevel nyttig å høre hva utbygger planlegger. Vi oppfordrer  alle til å komme på møtet. Det vil være mulighet til å stille spørsmål til utbygger og Skedsmo kommune.

Det opplyses samtidig at styret har etterlyst initiativ fra Skedsmo kommune jf. Fylkesmannens vedtaktsbrev.

Stopp skytebane på Lahaugmoen