Tag Archive | Lahaugmoen

Fellesmøte 4. desember kl 18:00 på Grendehuset

Mandag 4. desember kl 18:00 er det møte på grendehuset. På møtet kommer Lisbeth Baklid, Arealplanlegger fra Vindveggen Arkitekter (for utbygger) og Tore Syvert Haga, Avdelingsarkitekt, plan- og bygningsavdelingen Teknisk Sektor Skedsmo kommune.

Styret har takket ja til et møte med plankonsulent Lisbeth Baklid (på oppdrag fra Prosjektgruppen Lahaug Skytebane) etter henvendelse. Her står det bl.a å lese:

«Det vil selvfølgelig være ulike meninger om hva som er riktig og

>> viktig i forhold til å planlegge for et skytebaneanlegg i nærheten

>> til, og delvis innenfor, marka. Jeg tror likevel det være lurt for

>> alle parter at vi treffes og presenterer foreløpige planer og

>> samtidig får høre hvordan dere ser på situasjonen og hva dere kunne

>> tenke dere i forhold til tilrettelegging for brukere av

> Gjelleråsmarka.»

Styret i Holum Skog Vel er i mot utbyggingen på Lahaugmoen og jobber for å få dette stoppet, men vi anser det allikevel nyttig å høre hva utbygger planlegger. Vi oppfordrer  alle til å komme på møtet. Det vil være mulighet til å stille spørsmål til utbygger og Skedsmo kommune.

Det opplyses samtidig at styret har etterlyst initiativ fra Skedsmo kommune jf. Fylkesmannens vedtaktsbrev.

Stopp skytebane på Lahaugmoen

Skytebane på Lahaugmoen

Styret er kontaktet av Siri Faafeng, Leder i Miljøpartiet De Grønne Skedsmo og Knut Arne Moen, Gjelleråsmarkas Venner vedrørende underskriftskampanje i forkant av kommunestyremøte i Skedsmo, hvor kommuneplan skal vedtas.

Nei til etablering av ny skytebane på Lahaugmoen

Vi ber politikere i Skedsmo kommune og kommunestyret om å ikke tillate etablering av ny skytebane på Lahaugmoen i kommuneplanvedtak 29. april.

En ny skytebane vil ikke løse utforingene som er knyttet til dagens skytebane. Tvert imot, støybelastning og konflikt med berørte beboere blir videreført fra Skjetten til Holums Skog, Skillebekk og Gjelleråsen.

Uavhengig av om den totale belastningen er antatt å bli mindre enn den er i dag, kan vi ikke godta at nye tur-og rekreasjonsområder og boligstrøk skal bli påført belastningen en skytebane på Lahaugmoen medfører.

For å løse utfordringen som er knyttet til det nåværende anlegget må aktivitetene flyttes til et mindre presset område, som ikke belaster boligområder og viktige tur- og naturområder

Vi ber derfor Skedsmo kommune om å oppheve planen.

Støtter du kampanjen ber vi deg underskrive på: underskrift.no (bare å klikke på linken)