Tag Archive | Laueveien

Området Laueveien/ Gjeddeveien.

Nittedal Kommune har nå stengt av muligheten til parkering ved Gjeddeveien. Det har skjedd etter henvendelse fra beboere i området med henvisning til trafikksikkerhet. Nittedal kommune vurderer også å stenge området Lauevein/ Ørretveien for parkering. Begge områdene er regulert til grøntområde.

Styret prøver å unngå en slik sperring da man har fått innspill fra flere beboere om at plassen er ønsket som gjesteparkering. Det er derfor viktig at det ikke hensettes biler m.m. over lengre tid.

Styret ber ALLE beboere i Holum Skog om å fokusere på trafikksikkerheten i området.

Parkering Laueveien

27.10.12 – Svar fra Nittedal Kommune ang. gjesteparkering i Holum Skog

Viser til mail 09.08.2012 og telefonsamtale 04.09.2012 vedr. mulighet for gjesteparkering Holum skog. (Dialog med styret i Velforeningen)

Området langs Laueveien mellom Gjeddeveien og Ørretveien er regulert til friområde gjennom reguleringsplanen. Det skal derfor ikke benyttes til annet enn friområde som følge av planen.

Generelt kan vi si at tillatelse til parkering osv. på kommunens friområder ikke gis.

Kommunen har mottatt flere henvendelser om dette, med bakgrunn i at det er for få parkeringsarealer. Årsaken til avsperring av disse områdene har vært de samme som i dette tilfellet, at naboer klager på hensetting av kjøretøyer, campingvogner, yrkessjåfører som bruker områdene som sin parkeringsplass og forsøpling.

Kommunen kan ikke åpne opp for parkering på friområdene. Vi anser det ikke som kommunens oppgave å avsette friområder til parkeringsplass.

Nylig ble det gjennomført en befaring av det aktuelle området. Det ble da observert en ulovlig plassert båthenger og kommunen vil gjennomføre tiltak for å få denne fjernet.

Med vennlig hilsen
Snorre Vikdal
Prosjektleder

15.9.12
Vedrørende parkering på friområdet langs Laueveien fra Gjeddeveien til Ørretveien

Etter anmodning fra Nittedal kommune oppfordrer vi herved beboere til ikke å parkere på den gruslagte plassen i Krysset Laueveien/ Gjeddeveien. Bakgrunnen er at det er mottatt klager på parkeringen her, da det hindrer sikt. Dersom dagens praksis fortsetter, skriver kommunen at de kan komme til å stenge adkomst fysisk. Se brev fra Nittedal kommune under……..

Etter anmodning har vi forspurt Nittedal kommune om å få etablert parkeringsplass reservert gjester til Holum Skog på den gresslagte plassen i krysset Laueveien/ Ørretveien.

Kommunen svarer at de generelt ikke gir tillatelse til å parkere på kommunens friområder, og ikke vil åpne opp for dette. Kommunen har gjennomført befaring på området, og varsler at de vil iverksette tiltak for å fjerne en ulovlig båthenger. Når kommunen varsles om ulovlig plasserte kjøretøy/ hengere, vil de også fremover iverksette eventuelle tiltak.

Brev fra Nittedal kommune vedr parkering Laueveien- Gjeddeveien

2011
Parkering i Holum Skog

Det har vært mye snakk om problematisk parkering og ønske om parkering forbundt i områder i Holum Skog.

Styret har vært i kontakt med kommunen og har sendt inn søknad om å få parkering forbudtskilt i et områdre i øvre del av Laueveien og en del av Røyeveien. Politiet har også støttet denne søknaden.  Men det tar tid før man får svar her, så vi avventer saken inntil det skjer.

Vi henstiller imidlertid alle i Holum Skog til å ta hensyn til hverandre, slik at fremkommeligheten ikke hindres. Vær spesielt oppmerksom på snuplasser som grenser til eiendommer, slik at man ikke parkerer her eller er til hinder for beboerne.

Her er en artikkel som har stått i Varingen angående Parkering forbudt i Holum Skog