Tag Archive | Mortetjern

Bli med på rydding rundt Mortetjern søndag, den 5.5. ! Oppmøte kl. 12 ved tjernet i Morteveien like ved Holumskogen skole.

Det flyter med søppel i vannkanten og rundt tjernet. Vi stiller med sekker fra Kystlotteriet. Når sekken er fylt, fyller du ut loddet og fester det til sekken. Du kan vinne flotte premier:) Se: https://www.kystlotteriet.no/premier/

Nyttig redskap kan være gummistøvler og rive, hansker og/eller klype.

Vel møtt! Med vennlig hilsen

NATURVERNFORBUNDET I NITTEDAL

Etablering av Salamaderpark ved lille Mortetjern

Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen – etablering av salamanderpark på del av gnr. 36 bnr. 24, gbnr. 36 bnr. 8 og gnr. 2 bnr. 6

Nittedal kommune har søkt om dispensasjon fra kommuneplan for etablering av salamanderpark ved lille Mortetjern. Søknaden er tidligere sendt Fylkesmannen og Naturvernforbundet på høring, vi tror at også dere bør få denne til uttalelse. Vedlagt er høringsbrev og søknaden med vedlegg.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen – etablering av sal…

12_00047-2 – Tiltak ved lille Morttjern – høring av søknad om dispensasj…

Situasjonskart farge

273755_259690_TEGNINGERSNITT1

273755_259690_TEGNINGERSNITT2