Tag Archive | Mortetjern

Mortetjern

Photo Mariann Våge

Det er vår og da er sesongen for mye aktivitet rundt  Mortetjern i gang. Gjelleråsen Vel ønsker at alle skal kunne bruke område og nyte fine sommerdager. I nærmeste fremtid vil de som vanlig ha en liten dugnad på badeplassen og bryggene. 

 De er i tillegg opptatt av at det blir et hyggelig og trygt miljø for store og små. Gjelleråsen Vel har derfor hengt opp ny redningsbøye ved brygga , og håper alle vil respekterer bålforbud og rydder etter seg . 

 I fjor var det en del uro og lite hyggelig besøkende på Mortetjern. Det ønsker vi ikke skal gjenta seg . 

Det beste vi kan gjøre er å være tilstede – ta kveldsturen innom Mortetjern, luft hunden ofte i området og bruker tjernet på varme sommerdager, sammen med barn, barnebarn, familie, naboer og venner. 

Normal bruk forebygger uønsket bruk.

 Gjelleråsen Vel har også vært i kontakt med Nittedal kommune – forebyggende avdeling og Politiet. Mortetjern (Høydebassenget og skogen rundt ) er et prioritert område  (sammen med andre steder i området ) for patruljerende politi  – dvs de kjører oppom her i helger og kvelder/netter – ved anledning.

Det er viktig at vi melder fra så fort man ser uønskete aktiviteter  – ikke nøl og ha lav terskel – med å ringe 02800 – med en gang . Ikke vent til neste dag eller senere.  Dette vil hjelpe med å sikre at politiet er informert om hva som skjer, og kan agere så raskt som mulig. Selv om vi noen ganger ønsker at reaksjonene kunne vært raskere, er det viktig at vi alltid melder fra. 

Det kan være gjenger og /grupper som lager bråk seg imellom eller generelt ødelegger for alle andre, og ødelegger ting  –  si fra. I tillegg er det også dessverre observert en del unormal aktivitet rundt vannet og Holumskogen skole som kan være omsetning/ bruk av narkotika – meld også fra om dette. 

Parallelt med dette jobber vi sammen med Gjelleråsen Vel om andre tiltak som kan gjøres sammen med kommunen. Vi undersøker også muligheten til å få på plass nattevandring i område.  

Bli med på rydding rundt Mortetjern søndag, den 5.5. ! Oppmøte kl. 12 ved tjernet i Morteveien like ved Holumskogen skole.

Det flyter med søppel i vannkanten og rundt tjernet. Vi stiller med sekker fra Kystlotteriet. Når sekken er fylt, fyller du ut loddet og fester det til sekken. Du kan vinne flotte premier:) Se: https://www.kystlotteriet.no/premier/

Nyttig redskap kan være gummistøvler og rive, hansker og/eller klype.

Vel møtt! Med vennlig hilsen

NATURVERNFORBUNDET I NITTEDAL

Etablering av Salamaderpark ved lille Mortetjern

Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen – etablering av salamanderpark på del av gnr. 36 bnr. 24, gbnr. 36 bnr. 8 og gnr. 2 bnr. 6

Nittedal kommune har søkt om dispensasjon fra kommuneplan for etablering av salamanderpark ved lille Mortetjern. Søknaden er tidligere sendt Fylkesmannen og Naturvernforbundet på høring, vi tror at også dere bør få denne til uttalelse. Vedlagt er høringsbrev og søknaden med vedlegg.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen – etablering av sal…

12_00047-2 – Tiltak ved lille Morttjern – høring av søknad om dispensasj…

Situasjonskart farge

273755_259690_TEGNINGERSNITT1

273755_259690_TEGNINGERSNITT2