Tag Archive | Morteveien

Morteveien

Styret har igjen sendt henvendelse til Nittedal kommune
v/enhetsleder kommunalteknikk vedr Morteveien.

Hvis du får skade på bilen fordi veien er dårlig vedlikeholdt kan man be om erstatning. I Skadeerstatningsloven § 2-1 står det at arbeidstaker kan bli erstatningspliktig hvis egne ansatte har gjort en for dårlig jobb.

I denne sammenheng betyr det at Nittedal kommune, eller andre som har bygget eller har ansvar for vedlikehold av vei, kan holdes ansvarlige om noen av deres ansatte har gjort en for dårlig jobb.

Skader på bil som følge av dårlig vei bør meldes raskt.

Morteveien

Styret har i dag sendt klage med dokumentasjon (bilder) på forholdene i Morteveien til Nittedal kommune v/enhetsleder kommunalteknikk.

Hvis du får skade på bilen fordi veien er dårlig vedlikeholdt kan man be om erstatning. I Skadeerstatningsloven § 2-1 står det at arbeidstaker kan bli erstatningspliktig hvis egne ansatte har gjort en for dårlig jobb.

I denne sammenheng betyr det at Nittedal kommune, eller andre som har bygget eller har ansvar for vedlikehold av vei, kan holdes ansvarlige om noen av deres ansatte har gjort en for dårlig jobb.

Skader på bil som følge av dårlig vei bør meldes raskt.

Skade/ klage kan meldes her; https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/broyting-og-stroing-av-offentlige-veier/#heading-h3-4


Ny rundkjøring

Planlegging av rundkjøring i starten av Morteveien
Det planlegges ny rundkjøring i enden av Morteveien fra bedriften Arcus sin side. Dette skulle gjøre det lettere for alle på Holum Skog og komme seg ut i Trondheimsveien. Alle dokumentene og planskisser i denne saken finner dere i dokumentene under her.
Brev   Vedlegg 1  Vedlegg 2   Vedlegg 3  Vedlegg 4  Vedlegg 5

Tidsplan for rundkjøringen.
Se vedlegg under.
Tidsplan for rundkjøring Morteveien juni -11

Endring av gang sykkelsti ved den nye rundkjøringen i starten av Morteveien
Det er foreslått en liten endring av gang/sykkelsti ved den nye rundkjøringen ved inngangen til Morteveien. Dette skulle vel også være til det bedre.
Se vedlagt dokumenter under.
Reg plan RV 22 gang sykkel