Tag Archive | Moské

Info vedr. aktivitet i Stamveien 7

Torsdag den 10.01.2019 var det arrangement i Stamveien 7. Det ble sett mange biler i området. Parkeringsplassene innerst i Stamveien var fylt opp med biler. Det ble antatt at bygningen var tatt i bruk av trossamfunnet Kawther-Al-nabi, og kommunen ble varslet ved ordfører Hilde Nysten Thorkildsen. Det er ikke greit for kommunen at eiendommen er tatt i bruk. Det er ikke mottatt søknad om bruksendring.

Styret v/Mariann har mottatt tilbakemelding fra kommunen hvor det opplyses at de vil prioritere vår henvendelse og følge opp med å be om redegjørelse ifht informasjon om at bygget er tatt i bruk med informasjon om søknadsplikt etc.

Styret følger saken opp videre med Nittedal kommune.

Informasjon fra styret vedrørende moské på Holum Skog

Det har den siste tiden vært flere artikler i Varingen vedrørende moské på Holum Skog;

  • * 12.10.2018 Muslimsk trossamfunn har kjøpt næringseiendom på Holum skog: –      Vi vil lage en hyggelig moske
  • * 12.10.2018 Imam på Holum skog: – Vårt fokus skal være fred og kjærlighet
  • * 15.10.2018 Trossamfunnet Kawther Al-nabi har kjøpt Stamveien 7 på Holum skog    av Tronrud Eiendom

* 18.10.2018 Beboere på Holum skog mener industriområdet i nabolaget egner seg dårlig til å anlegge en moské

Området, Stamveien, er regulert som næringseiendom, kontor/ industriformål. For å drive moské her må trossamfunnet søke om bruksendring. Styret har vært i kontakt med Nittedal kommune og har fått opplyst at de pr da ikke hadde mottatt søknad om bruksendring på eiendommen.

Styret har i dag sendt brev til Nittedal kommune.

Brevet kan leses her: Nittedal Kommune moske på Holum Skog