Tag Archive | snøbrøyting

Vintervedlikehold for våre veier

Nå nærmer det seg på nytt vinter og ny brøytesesong. For å få til et best mulig resultat og minst mulig irritasjon/skader, vil vi minne om:

–      det skal være ryddet min. 30 cm fra asfaltkanten mot eiendom og 3,2 m rett opp.

–      det skal ikke parkeres på snuplass/snuhammer!

–      snø fra egen eiendom skal ikke måkes ut i veien.

–      påse at det ikke er noe til hinder for brøytingen.

Brudd på dette kan medføre at veien ikke blir brøytet og at man kan bli stilt erstatningsansvarlig ved manglende etterlevelse av reglene.

Snuplass/snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at nødetat(er), renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber om at dette respekteres.

I avtalen med Vei og Eiendom AS er det avtalt brøyting av våre tunveier når snødybden er min 5 cm , og ved kontinuerlig snøfall brøytes det min. 1 gang per døgn.

Brøytekart fremkommer under. Markerte veier omfattes av avtalen, resterende brøytes av Nittedal kommune.

Vår kontaktperson er Fredrik Håve. Spørsmål eller annen henvendelse vedrørende brøyting/ vintervedlikehold kan rettes til han på: mobil 408 44 000 eller på e-post fh@holumskogvelforening.no Husk å oppgi navn, nummer og adresse.

Styret

Vintervedlikehold 2015/ 2016

4931010_1650242Det vil den 6. oktober 2015 kl 18:00 blir foretatt en befaring av tunveiene sammen med representant fra Vei og Eiendom AS .

Det er tidligere avholdt et erfaringmøte etter vinteren 2014/2015 hvor mottatte tilbakemeldinger/ klager fra beboerne vedrørende brøyting ble diskutert. Det ble da besluttet at det før vinteren 2015/2016 skulle tas en gjennomgang av alle tunveier sammen med brøytemannskapet.

Håper derfor at de beboere som har innspill for bedre vintervedlikehold/ brøyting stiller ved befaringen i «sin» vei. Dette for å finne beste løsning.

 

Mvh. styret