Tag Archive | snøbrøyting

Vintervedlikehold 2015/ 2016

4931010_1650242Det vil den 6. oktober 2015 kl 18:00 blir foretatt en befaring av tunveiene sammen med representant fra Vei og Eiendom AS .

Det er tidligere avholdt et erfaringmøte etter vinteren 2014/2015 hvor mottatte tilbakemeldinger/ klager fra beboerne vedrørende brøyting ble diskutert. Det ble da besluttet at det før vinteren 2015/2016 skulle tas en gjennomgang av alle tunveier sammen med brøytemannskapet.

Håper derfor at de beboere som har innspill for bedre vintervedlikehold/ brøyting stiller ved befaringen i «sin» vei. Dette for å finne beste løsning.

 

Mvh. styret

Siste nytt om snøbrøyting vinteren 2014/ 2015

Ja, da skriver vi september og vinteren nærmer seg med store skritt. Hvis denne vinteren blir lik andre vintre så vil det komme snø også i år.

Etter at vi (beboerne i Holum Skog) mottok brevet fra Nittedal kommune i slutten av mai har styret jobbet mot en løsning. Som det fremkommer i innlegg av 14. august (her) har styret  jobbet og jobber mot å få i havn en avtale/ kontrakt på brøyting av våre veier. Samtidig har vi henvendt oss til Nittedal kommune og bedt om at vårt brev blir behandlet som en klage.

For at vellet sine medlemmer skal kunne følge med i denne prosessen er brev sendt/ mottatt Nittedal kommune lagt ut her til/for informasjon. Styret vil så snart svar fra kommunen foreligger legge den til (og event. nye brev), slik at man har mulighet til å følge sakens gang.

Brev sendt Nittedal kommune 16.06.2014: Opphør av kommunal vinterdrift tunveier 1 0 20140616

Svar fra Nittedal kommune (udatert): 2014 08 Kommunal vinterdrift svar fra Nittedal kommune

Brev/ klage sendt Nittedal kommune 26.08.2014: 2014 08 Klage opphør av kommunal vinterdrift

Brev sendt ordføreren i Nittedal 24.09.2014: 20140924 Til ordføreren om snøbrøyting Holum Skog