Tag Archive | snøbrøyting

Vintervedlikehold for våre veier

Nå nærmer det seg på nytt vinter og ny brøytesesong. For å få til et best mulig resultat og minst mulig irritasjon/skader, vil vi minne om:

–      det skal være ryddet min. 30 cm fra asfaltkanten mot eiendom og 3,2 m rett opp.

–      det skal ikke parkeres på snuplass/snuhammer!

–      snø fra egen eiendom skal ikke måkes ut i veien.

–      påse at det ikke er noe til hinder for brøytingen.

Brudd på dette kan medføre at veien ikke blir brøytet og at man kan bli stilt erstatningsansvarlig ved manglende etterlevelse av reglene.

Snuplass/snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at nødetat(er), renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber om at dette respekteres.

I avtalen med Vei og Eiendom AS er det avtalt brøyting av våre tunveier når snødybden er min 5 cm , og ved kontinuerlig snøfall brøytes det min. 1 gang per døgn.

Brøytekart fremkommer under. Markerte veier omfattes av avtalen, resterende brøytes av Nittedal kommune.

Vår kontaktperson er Gunnar Thoresen. Spørsmål eller annen henvendelse vedrørende brøyting/ vintervedlikehold kan rettes til han på: mobil 415 35 801 eller på e-post styret@holumskogvelforening.no. Husk å oppgi navn, nummer og adresse.

Styret

Fare for vanskelige kjøreforhold

Nå er det meldt om mye snø og utfordrende kjøreforhold.

Vår måketjeneste er klar og vil gjøre sitt for å gi oss gode kjøreforhold. Men, vær tålmodig og kjør forsiktig!

Til info så vil det ikke være mulig å bruke fres ved våt og kram snø, da vil fresen bare pakke seg. Dette skyldes at de ikke kan kjøre full fart på fresen og blåes snøen lagt til skogs. Da må det ploges, og noen vil oppleve å få snøkant i oppkjørselen. Denne må man dessverre flytte på selv.

Minner om at snørydding må legges på egen tomt og ikke ut i veien.

Skulle det være noe, tak kontakt med oss på styret@holumskogvelforening.no