Tag Archive | styreinfo

Utsatt årsmøte 2020

På grunn av smitte situasjonen (Covid-19) vil årsmøte den 07.09.2020 kl 19:30 bli flyttet utendørs til parkeringsplassen ved Grendehuset.

Vi ber om at de medlemmer som kommer til årsmøte melder seg på arrangementet på Facebook («Vi som bor på Holum Skog»), dette på grunn av antall og en eventuell smittesporing. Sakspapirer (lagt ut 4. april) og egen stol må medbringes.

Vel møtt!

Styret

17. mai 2020

I år blir det en annen 17. mai feiring enn tidligere år. Smittevernanbefalinger som er gitt av regjeringen anbefaler ikke store samlinger av mennesker i disse koronatider. Det blir derfor ikke noe arrangement i regi av Holumskogen skole.

Styret har besluttet at vi i år som tidligere år skal få besøk av Søndre Nittedal Veterankorps på morgningen 17. mai, men ikke så tidlig som vanlig 🙂
Søndre Nittedal Veterankorps vil gå rundt i vårt nærmiljø og spille små konserter fra ca kl 09:00. Vi vet ikke hvor, men håper alle vil nyte litt korpsmusikk og at dette vil bidra til å sette oss i nasjonaldags stemning.

17. mai komitéen og FAU på Holumskogen Skole vil bidra til god feststemning og opplyser at Veterankorpset og Søndre Nittedal skolekorps vil spille noen steder i vårt nærområde. De vet ikke når eller hvor, da det ikke er ønskelig med store samlinger av mennesker der hvor korpset er, men de oppfordrer alle til å nyte korpsmusikk fra husene sine, med norske flagg og hurra-rop!

Styret ønsker alle en annerledes, men trygg og flott 17. mai.

Det er vår :)

Styret oppfordrer alle våre medlemmer til en «ikke organisert» dugnad på våre fellesarealer slik at vi får ryddet og gjort det pent i våre nærområder.

Det vil bli utplassert 2 stk. containere ved grendehuset mandag den 4. mai 2020 slik at vi kan få kastet hageavfall og søppel. Det er «ikke» tillatt å kaste farlig avfall i containerne. Det bes om at dette respekteres da slikt avfall vil medføre en stor ekstrakostnad for vellet (oss alle).

Containerne vil bli hentet på morgningen den 5. mai 2020