Tag Archive | styreinfo

Dokumenter årsmøte 2022

Som tidligere varslet vil det holdes ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening.

mandag 4. april 2022 kl 19:30 på Grendehuset (Solstua barnehage), Morteveien 30

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og fra styret. 

Årsmøtedokumentene finner du nedenfor:

Årsberetning og årsregnskap for Grendehuset er under behandling og vil bli publisert så snart de er godkjent av styret for Grendehuset.

Styret

Vintervedlikehold for våre veier

Nå nærmer det seg på nytt vinter og ny brøytesesong. For å få til et best mulig resultat og minst mulig irritasjon/skader, vil vi minne om:

–      det skal være ryddet min. 30 cm fra asfaltkanten mot eiendom og 3,2 m rett opp.

–      det skal ikke parkeres på snuplass/snuhammer!

–      snø fra egen eiendom skal ikke måkes ut i veien.

–      påse at det ikke er noe til hinder for brøytingen.

Brudd på dette kan medføre at veien ikke blir brøytet og at man kan bli stilt erstatningsansvarlig ved manglende etterlevelse av reglene.

Snuplass/snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at nødetat(er), renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber om at dette respekteres.

I avtalen med Vei og Eiendom AS er det avtalt brøyting av våre tunveier når snødybden er min 5 cm , og ved kontinuerlig snøfall brøytes det min. 1 gang per døgn.

Brøytekart fremkommer under. Markerte veier omfattes av avtalen, resterende brøytes av Nittedal kommune.

Vår kontaktperson er Gunnar Thoresen. Spørsmål eller annen henvendelse vedrørende brøyting/ vintervedlikehold kan rettes til han på: mobil 415 35 801 eller på e-post styret@holumskogvelforening.no. Husk å oppgi navn, nummer og adresse.

Styret

17. mai på Holum Skog

Pin - Norske flagg -

Koronapandemien gjør at feiringen av grunnlovsdagen blir annerledes i Nittedal og på Holum Skog også i år.

Det er de nasjonale og lokale retningslinjene som gjelder for 17. mai og vi ber våre medlemmer om å ta hensyn til smittevernreglene ved å holde god avstand til hverandre.

Vi kan ikke oppgi tidspunkt, men vi vil få glede av å høre korpsmusikk også i år. Søndre Nittedal Veterankorps har sagt at de kommer, men hvor og når de kommer er «hemmelig» etter pålegg fra kommunen.

Kl. 13:00 fra Würth starter en kortesje av veteranbiler som skal kjøre gjennom bygda på nasjonaldagen. Etter rundturen i bygda, som antas å ta snaut to timer, samles bilene på Würth igjen der det blir trekking av et par premier.

PROGRAM NITTEDAL

Styret ønsker alle en fin 17.mai og håper vi kan feire på «gamle» måten neste år!