Tag Archive | styreinfo

Vintervedlikehold for våre veier

Nå nærmer det seg på nytt vinter og ny brøytesesong. For å få til et best mulig resultat og minst mulig irritasjon/skader, vil vi minne om:

–      det skal være ryddet min. 30 cm fra asfaltkanten mot eiendom og 3,2 m rett opp.

–      det skal ikke parkeres på snuplass/snuhammer!

–      snø fra egen eiendom skal ikke måkes ut i veien.

–      påse at det ikke er noe til hinder for brøytingen.

Brudd på dette kan medføre at veien ikke blir brøytet og at man kan bli stilt erstatningsansvarlig ved manglende etterlevelse av reglene.

Snuplass/snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at nødetat(er), renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber om at dette respekteres.

I avtalen med Vei og Eiendom AS er det avtalt brøyting av våre tunveier når snødybden er min 5 cm , og ved kontinuerlig snøfall brøytes det min. 1 gang per døgn.

Brøytekart fremkommer under. Markerte veier omfattes av avtalen, resterende brøytes av Nittedal kommune.

Vår kontaktperson er Gunnar Thoresen. Spørsmål eller annen henvendelse vedrørende brøyting/ vintervedlikehold kan rettes til han på: mobil 415 35 801 eller på e-post styret@holumskogvelforening.no. Husk å oppgi navn, nummer og adresse.

Styret

17. mai på Holum Skog

Pin - Norske flagg -

Koronapandemien gjør at feiringen av grunnlovsdagen blir annerledes i Nittedal og på Holum Skog også i år.

Det er de nasjonale og lokale retningslinjene som gjelder for 17. mai og vi ber våre medlemmer om å ta hensyn til smittevernreglene ved å holde god avstand til hverandre.

Vi kan ikke oppgi tidspunkt, men vi vil få glede av å høre korpsmusikk også i år. Søndre Nittedal Veterankorps har sagt at de kommer, men hvor og når de kommer er «hemmelig» etter pålegg fra kommunen.

Kl. 13:00 fra Würth starter en kortesje av veteranbiler som skal kjøre gjennom bygda på nasjonaldagen. Etter rundturen i bygda, som antas å ta snaut to timer, samles bilene på Würth igjen der det blir trekking av et par premier.

PROGRAM NITTEDAL

Styret ønsker alle en fin 17.mai og håper vi kan feire på «gamle» måten neste år!

Mortetjern

Photo Mariann Våge

Det er vår og da er sesongen for mye aktivitet rundt  Mortetjern i gang. Gjelleråsen Vel ønsker at alle skal kunne bruke område og nyte fine sommerdager. I nærmeste fremtid vil de som vanlig ha en liten dugnad på badeplassen og bryggene. 

 De er i tillegg opptatt av at det blir et hyggelig og trygt miljø for store og små. Gjelleråsen Vel har derfor hengt opp ny redningsbøye ved brygga , og håper alle vil respekterer bålforbud og rydder etter seg . 

 I fjor var det en del uro og lite hyggelig besøkende på Mortetjern. Det ønsker vi ikke skal gjenta seg . 

Det beste vi kan gjøre er å være tilstede – ta kveldsturen innom Mortetjern, luft hunden ofte i området og bruker tjernet på varme sommerdager, sammen med barn, barnebarn, familie, naboer og venner. 

Normal bruk forebygger uønsket bruk.

 Gjelleråsen Vel har også vært i kontakt med Nittedal kommune – forebyggende avdeling og Politiet. Mortetjern (Høydebassenget og skogen rundt ) er et prioritert område  (sammen med andre steder i området ) for patruljerende politi  – dvs de kjører oppom her i helger og kvelder/netter – ved anledning.

Det er viktig at vi melder fra så fort man ser uønskete aktiviteter  – ikke nøl og ha lav terskel – med å ringe 02800 – med en gang . Ikke vent til neste dag eller senere.  Dette vil hjelpe med å sikre at politiet er informert om hva som skjer, og kan agere så raskt som mulig. Selv om vi noen ganger ønsker at reaksjonene kunne vært raskere, er det viktig at vi alltid melder fra. 

Det kan være gjenger og /grupper som lager bråk seg imellom eller generelt ødelegger for alle andre, og ødelegger ting  –  si fra. I tillegg er det også dessverre observert en del unormal aktivitet rundt vannet og Holumskogen skole som kan være omsetning/ bruk av narkotika – meld også fra om dette. 

Parallelt med dette jobber vi sammen med Gjelleråsen Vel om andre tiltak som kan gjøres sammen med kommunen. Vi undersøker også muligheten til å få på plass nattevandring i område.