Tag Archive | styreinfo

Innkalling til ordinær generalforsamling

8. april 2019 kl. 19:30

Møtet holdes i Holum Skog Grendehus.

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og fra styret.

 1. Godkjenning av innkalling til Generalforsamling
 2. Valg av dirigent og referent
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning for Holum Skog Velforening
 5. Regnskap og revisors beretning
 6. Innkomne forslag fra
  1. Styret
  1. Medlemmer
 7. Budsjettforslag og medlemskontingent 2018
 8. Informasjon om regnskap og budsjett for Holum Skog Grendehus DA
 9. Informasjon om regnskap og budsjett for Solstua Barnehage AS
 10. Valg

Møtet avsluttes

 1. Eventuelt

Saker som fremmes under eventuelt diskuteres, men kan ikke settes under votering på samme generalforsamling.

Sakspapirer blir lagt ut på Holum Skog Velforening sin hjemmeside; www.holumskogvelforening.no

Styret

Informasjon fra styret vedrørende moské på Holum Skog

Det har den siste tiden vært flere artikler i Varingen vedrørende moské på Holum Skog;

 • * 12.10.2018 Muslimsk trossamfunn har kjøpt næringseiendom på Holum skog: –      Vi vil lage en hyggelig moske
 • * 12.10.2018 Imam på Holum skog: – Vårt fokus skal være fred og kjærlighet
 • * 15.10.2018 Trossamfunnet Kawther Al-nabi har kjøpt Stamveien 7 på Holum skog    av Tronrud Eiendom

* 18.10.2018 Beboere på Holum skog mener industriområdet i nabolaget egner seg dårlig til å anlegge en moské

Området, Stamveien, er regulert som næringseiendom, kontor/ industriformål. For å drive moské her må trossamfunnet søke om bruksendring. Styret har vært i kontakt med Nittedal kommune og har fått opplyst at de pr da ikke hadde mottatt søknad om bruksendring på eiendommen.

Styret har i dag sendt brev til Nittedal kommune.

Brevet kan leses her: Nittedal Kommune moske på Holum Skog