Tag Archive | styreinfo

Årsmøte 2020Holum Skog Velforening avholder årsmøte mandag 20. april 2020 kl 19:30 på grendehuset.

Sett av kvelden allerede nå!

Sakspapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden senest den 06. april 2020.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være meldt innen den 23. mars 2020 til styret. (kan sendes til; styret@holumskogvelforening.no)

Innkalling også ved oppslag på postkassestativ

En liten oppfordring fra styret.

Styret vil med dette komme med en vennlig oppfordring til ALLE hundeeiere om å ta opp etter hundene sine enten de er små eller store.

Midt på gangveien i bakken opp forbi grendehuset ligger denne «haugen» med bæsj. Og dette er etter en STOR hund. Det ligger også stadig ny bæsj i kanten av gangveiene.
(En av våre medlemmer har sendt oss dette bilde.)

Styret, ønsker at alle skal få gode turopplevelser i vårt nærmiljø på Holum Skog og vil at brukerne skal slippe å finne hundebæsj på fortau, stier og fine plasser i skogen.

Styret.

Brøytesesongen 2019/2020

Nå nærmer det seg på nytt vinter og ny brøytesesong. For å få til et best mulig resultat og minst mulig irritasjon/skader, vil vi minne om:

–      det skal være ryddet min. 30 cm fra asfaltkanten mot eiendom og 3,2 m rett opp.

–      det skal ikke parkeres på snuplass/snuhammer!

–      snø fra egen eiendom skal ikke måkes ut i veien.

–      påse at det ikke er noe til hinder for brøytingen.

Brudd på dette kan medføre at veien ikke blir brøytet og at man kan bli stilt erstatningsansvarlig ved manglende etterlevelse av reglene.

Snuplass/snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at nødetat(er), renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber om at dette respekteres.

I avtalen med Vei og Eiendom AS er det avtalt brøyting av våre tunveier når snødybden er min 5 cm , og ved kontinuerlig snøfall brøytes det min. 1 gang per døgn.

Brøytekart fremkommer under. Markerte veier omfattes av avtalen, resterende brøytes av Nittedal kommune.

Vår kontaktperson er Fredrik Håve. Spørsmål eller annen henvendelse vedrørende brøyting/ vintervedlikehold kan rettes til han på: mobil 408 44 000 eller på e-post fh@holumskogvelforening.no Husk å oppgi navn, nummer og adresse.

Styret