Tag Archive | styremøte

Informasjon fra styremøte 2- september 2013

* Utbedring Morteveien

Styret er svært tilfreds med at arbeidet nå er igangsatt; etter at vi helt tilbake til høsten 2011 gjorde den første henvendelsen til kommunen om saken. Arbeidet vil som et minimum omfatte Morteveien fra Laueveien til bommen ved Grendehuset, inkl. krysset Morteveien/ Røyeveien. Men i dialog med Magnar Eriksen opplyste han at det også vil bli gjort noe arbeid lved gangveien fra Morteveien / Grendehuset til Laueveien.

* Kommunen har gitt grønt lys for utbedring av gangsti fra Sikveien mot Grendehuset