Tag Archive | vår

Dugnad – oppmøte på Grendeshuset

Dugnad 8.jpfVårdugnad torsdag 3. mai 2018 kl. 18:00

Som vanlig arrangeres vårens dugnad i mai måned. Vi rydder søppel og gjør det pent på fellesområder og langs veier/ gangstier.

Oppmøte ved Holum Skog Grendehus til en myk start med kaffe og kake. Vi deler oss i grupper og avtaler oppgaver/områder.

Dersom vi blir riktig mange, vil det være behov for å rense grøfter og sikre drenering av tunveiene.

Ta med hansker, rive og ev. andre hendige redskaper og godt humør og bli med på årets vårpuss!!

Vi bestiller to containere til dugnaden hvor den ene vil være reservert hageavfall.  Begge containere vil bli plassert ved grendehuset. VIKTIG: Spesialavfall skal ikke kastes i noen av containerne!

Håper å se deg – Vel møtt!

Vårdugnad tirsdag 10. mai 2016 kl. 18:00

Dugnad 6

Som vanlig arrangeres vårens dugnad i mai måned. Vi rydder søppel og gjør det pent på fellesområder og langs veier/ gangstier.

Oppmøte ved Holum Skog Grendehus til en myk start med kaffe og kake. Vi deler oss i grupper og avtaler oppgaver/områder.

Dersom vi blir riktig mange, vil vi også gjøre tiltak på fellesområder. Det er særlig behov for opprydding på fellesområdet ved Laueveien/Ørretveien. Det er også nødvendig å starte opprydding av lekeplassen ved gangstien opp til Laueveien. På noen tunveier er det også behov for å rense drenering.

Styret vil ikke bestille felles feiing for alle tunveier i år da mange allerede har gjort dette på dugnad selv. Det som står igjen forutsettes derfor også gjort på dugnad.

På grunnlag av tilbakemeldinger på årsmøte, vil felles feiing bli vurdert neste år. Felles feiing vil medføre ekstra utgifter for medlemmene.   

Ta med hansker, rive og ev. andre hendige redskaper og godt humør og bli med på årets vårpuss!!

Vi bestiller to containere til dugnaden hvor èn vil være reservert hageavfall.  Begge containere vil bli plassert ved grendehuset. I år har vi også sekker fra Nittedal kommune som kan fylles og deretter vil bli hentet av kommunen.

VIKTIG: Spesialavfall skal ikke kastes i noen av containerne!

Håper å se deg – Vel møtt!

Vårdugnad 2013

1180112400000_20070525_leser_IMG_1272829510x510r

Velkommen til vårdugnad i Holum Skogs Vel,
mandag 6. mai kl. 18-21

Nå nærmer vi oss 17. mai, og dermed også tiden for å rydde og pynte opp i nærmiljøet!

Vi avholder derfor den årlige vårdugnaden mandag 6. mai, kl. 18-21, og vi møtes ved Grendehuset. Den siste timen inviterer vi til sosialt samvær med servering av kaffe, brus og kake/ boller utenfor Grendehuset.

Denne dugnaden er spesielt vinklet som en Rusken-aksjon, der vi fjerner rusk og rask som ligger langs veikantene og på fellesområdene ellers.

Ta gjerne med deg noen hageredskaper som rive, kost eller spade.
Det vil bli satt ut 2 containere ved Grendehuset, en til hageavfall og en til annet småavfall. Beboerne i vellet kan benytte seg av disse etter kl. 20.00 til
OBS! Ikke tillat å kaste elektriske gjenstander, maling eller annet spesialavfall i containerne.

Hvis du har innspill eller forslag i forbindelse med dugnaden, kan du sende dette til styret på mail: styret@holumskogvelforening.no.

Det er også fint at alle rydder opp på tunområdene der de selv bor og utenfor sin egen bolig i tiden før 17. mai slik at hele området blir tatt.

Håper å se mange av dere på dugnaden i år også, slik at Holum Skog vil skinne og stråle til 17. mai!

Hilsen
Styret